Kvalitetsarbeid i studieprogrammene

Studieprogrammene er den sentrale enheten i høgskolens kvalitetsarbeid.

Hvert studieprogram ledes av en  Studieprogramansvarlig.
Hvert emne på studieprogrammet ledes av en  Emneansvarlig.

I studieprogrammenes kvalitetsarbeid inngår hovedelementene:

  • Emneevalueringer
  • Emneansvarliges rapport
  • Studieprogramutvalg med faste møter
  • Studieprogramansvarliges rapport

Disse ordningene utgjør en standardmodell som skal følges i kvalitetsarbeidet for det enkelte studieprogram. Modellen er i hovedsak lik for alle studieprogram, men i enkelte program er det nødvendig med tilpasninger for å oppnå formålet for kvalitetsarbeidet. Mandat og maler for alle ordningene finnes på kvalitetssystemets nettsider.