Aktørenes ansvar og oppgaver

Oversikt over hvem i høgskolen som gjør hva for å sikre og utvikle kvalitet på utdanningene

Studentene i kvalitetsarbeidet

  • Alle studenter, Tillitsvalgte studenter, Studentorganisasjonen

Ansvarlige og ansatte på studieprogram

Ledere

Styre og utvalg

Administrasjon og støttetjenester

  • Administrative ledere
  • Studieadministrasjonen
  • Markedsføring, IT-tjeneste, HR og andre enheter
  • Biblioteket
  • Seksjon for høgskolepedagogikk

 

Aktører i kvalitetsarbeidet

Figur som visere de ulike aktørene i forhold til kategori og nivå
* Rollene i studentorganisasjonen avklares i forbindelse med sluttføring av arbeidet med organisering av høgskolen.