Hvordan sikrer vi høyt motiverte studenter som jobber godt gjennom hele studieforløpet, når læringsutbyttene og til slutt går ut som gode, attraktive kandidater for arbeidslivet?

Et kvalitetssystem for utdanning er en viktig kjerne i en høgskoles arbeid med utdanningskvalitet.

Det er vedtatt en overordnet beskrivelse av kvalitetssystem for utdanning for Høgskolen i Innlandet. Denne viser hvordan de ulike elementene i kvalitetssystemet er dekket i hver av løsningene i de to tidligere høgskolene:

Last ned den overordnede beskrivelsen av kvalitetssystemet som PDF-dokument.
De tidligere høgskolenes systemer er samlet tilgjengelig på de to nettløsningene for Lillehammer og for Hedmark.

I løpet av studieåret 2017-18 blir det utviklet et nytt samlet kvalitetssystem for Høgskolen i Innlandet. Dette blir tatt i bruk fra studiestart i august 2018.

 

NOKUT har nasjonalt ansvar for å bidra til å sikre, utvikle og informere om kvalitet i utdanningen.
Les mer hos NOKUT om: