Language: NOR | ENG

Opplæring av studenttillitsvalgte

Kurs for studenttillitsvalgte til studieprogramutvalgene

Studentorganisasjonen i Innlandet, StInn, og høgskolen arrangerer i samarbeid kurs for klassetillitsvalgte som skal representere studentene i studieprogramutvalgene. Kurset gjennomføres i starten av september.

  

Kurs for tillitsvalgte studenter til sentrale råd og utvalg

Studentorganisasjonen i Innlandet, StInn og høgskolen arrangerer kurs for alle tillitsvalgte i råd, utvalg og styrer i løpet av høsten. Tillitsvalgte i råd, utvalg og styrer er de som er representert i

  • høgskolestyret
  • utdanningsutvalget
  • læringsmiljøutvalget
  • arbeidsmiljøutvalget
  • ansettelsessutvalget
  • klagenemnda
  • skikkethetsnemnda
  • studentrådsstyrer