Language: NOR | ENG

Rapportering i kvalitetssystemet

Høgskolens rapporteringslinje går fra emnenivå til høgskolestyret. 

 

Årsrytmen er tilpasset høgskolens årsrapport til departementet.

Rapportering ivaretar behovet for dokumentasjon, og bidrar til refleksjon og utviklingsstøtte for enkeltpersoner og fagmiljø. Rapportene på ett nivå danner grunnlag for en sammenfatning og helhetslblikk på nivået over. Noen konkrete erfaringer, eksempler og tanker kan tas med på neste nivå, men i hovedsak er rapport på hvert nivå et ekstrakt og en sammenfattende analyse.

 • Emneansvarlig leverer rapport til studieprogramansvarlig etter hver emnegjennomføring.
   
 • Studieprogramansvarlig leverer rapport til instituttleder/dekan hvert år på høsten.
   
 • Instituttleders kan levere rapport til dekan hvert år på høsten.
   
 • Dekan leverer rapport til rektor hver høst om arbeidet med utdanningskvalitet i fakultetet. Rapporten baseres på studieprogramansvarliges rapporter og det som har vært gjort av evalueringer. Utdanningsutvalget og Læringsmiljøutvalget får også disse rapportene, og skal bruke dem i sine rapporter til rektor/prorektor.
   
 • Rektor leverer i januar høgskolens kvalitetsrapport om utdanning til høgskolestyret.
   
 • Høgskoleledelsen bruker kvalitetsrapporten som grunnlag for høgskolens årsrapport til departementet i mars.