Language: NOR | ENG

Valg av studenttillitsvalgte

Valg av klassetillitsvalgte til studieprogramutvalgene

 • Det velges klassetillitsvalgte ved studiestart om høsten ved alle trinn. De klassetillitsvalgte er representert i studieprogramutvalg på hvert studium.
 • Valg av klassetillitsvalgte skal være gjennomført senest to uker etter studiestart.
 • Valget gjennomføres skriftlig og anonymt. Den som gjennomfører valget teller stemmene, og oppgir resultatet kun i form av hvem som ble valgt til hvilke plasser.
 • Det skal velges én tillitsvalgt med vara per 30 studenter på hvert trinn på alle studier og deltidsstudier, opptil fem klassetillitsvalgte med minst en vara eller flere ved behov.
   På EVU-studier over 30 studiepoeng skal det velges tillitsvalgt og vara. Det er ikke et krav at det velges tillitsvalgt på EVU-studier på 30 studiepoeng og mindre.
 • Studieprogramansvarlig har ansvar for å peke ut en fagansatt / fagansatte som gjennomfører valg i hvert årstrinn. Studieprogramansvarlig skal dele ut informasjonsfolder til dem som er ansvarlig for valget.
 • Den ansvarlige for gjennomføring av valget:
  • Deler ut informasjonsfolder til de klassetillitsvalgte
  • Informerer om og oppfordrer de klassetillitsvalgte til å delta på klassetillitsvalgtopplæring og studentrådsmøte
  • Registrerer de valgte hos studentorganisasjonen i henhold til informasjon som sendes ut. 

Valg av tillitsvalgte til råd, utvalg og styrer

Oppnevning av studenttillitsvalgte på fakultetsnivå, utdanningsutvalg, læringsmiljøutvalg, arbeidsmiljøutvalg, ansettelsesutvalg, klagenemnda, skikkethetsnemnda og studentrådssyrer gjøres av studentorganisasjonen henholdsvis på høsten og på våren.

Valg av tillitsvalgte til Parlamentet i StInn og høgskolestyret

Valg av tillitsvalgte til Parlamentet og høgskolestyret foregår ved urnevalg på høsten i regi av Studentorganisasjonen i Innlandet, StInn, om høsten. Vanligvis rundt november.