Language: NOR | ENG

Studentmedvirkning i kvalitetsarbeidet

Et godt kvalitetsarbeid bygger på et godt samarbeid med høgskolens studenter.

Gjennom studentorganisasjonen og de studenttillitsvalgte er studentene sentrale i kvalitetsarbeidet på alle nivåer, og særlig gjennom kvalitetsarbeidet på studieprogrammene. Høgskolen organiserer opplæring av tillitsvalgte og arbeider aktivt for god representasjon fra studentmiljøet i styre og utvalg. Det arrangeres ulike samlinger der studenter, ansatte og ledelse kan drøfte utdanningskvalitet.

Studentene deltar i kvalitetsarbeidet på flere måter:

 • Alle studenter er forventet å delta i alle evalueringer av utdanningen, både evalueringer av emner, av studieprogram og av læringsmiljøet. Videre forventes det at alle svarer på spørreundersøkelser om studiestart, studiebaromenteret samt kandidatundersøkelser og SINNs Shot undersøkelse om studentenes helse når disse periodisk sendes ut til studentene.
   
 • Klassetillitsvalgte studenter
  Klassetillitsvalgte studenter skal delta i kvalitetsarbeidet på studiet i studieprogramutvalg, og på fakultetsnivå etter avtale med fakultetets dekan og når fakultetenes kvalitetsrapporter foreligger. Klassetillitsvalgte studenter skal delta på studentorganisasjonens studentrådsmøter på sitt studiested. 
   
 • Valg av klassetillitsvalgte
  Valg av klassetillitsvalgte/trinntilitsvalgte foregår i hvert årstrinn ved studiestart om høsten.
   
 • Andre tillitsvalgte/ tillitsvalgte i StInn/ Studenttillitsvalgte
  Tillitsvalgte studenter deltar også i kvalitetsarbeidet gjennom representasjon i, utdanningsutvalg, læringsmiljøutvalg (LMU), studiestedsutvalg (lokale LMU), og høgskolestyret.
  Oppnevning av tillitsvalgte til høgskolens råd og utvalg gjøres av studentorganisasjonen, StInn, henholdsvis om høsten og om våren.
   
 • Studentorganisasjonen
  StInn er studentene ved Høgskolen i Innlandets talerør overfor høgskolen, samskipnaden, vertskommuner og andre relevante aktører. StInn kan derfor sammenlignes med en form for fagforening for studentene. Alle studenter som har betalt semesteravgiften er medlemmer i StInn. Organisasjonen har også mange tillitsvalgte.
  Studentorganisasjonen og studieadministrasjonen samarbeider om innhold, gjennomføring og evaluering av kurs for klassetillitsvalgte studenter ved semesterstart.
  Studentorganisasjonen organiserer alt arbeid for oppfølging av klassetillitsvalgte og andre tillitsvalgte studenter gjennom studieåret.
  Les mer om Studentorganisasjonen i Innlandet på deres egne nettsider.