Language: NOR | ENG

Oppdatert systembeskrivelse

Rektor har godkjent kvalitetssystem for 2020

Rektor Kathrine Skretting godkjente 25. mars den reviderte kvalitetssystembeskrivelsen for 2020.

Rektor har godkjent ny kvalitetssystembeskrivelse for utdanning for 2020. Internasjonalisering er nå inne som eget kvalitetsområde.

Internasjonalisering

Den største nyheten i systemet er at internasjonalisering nå er inne som et eget kvalitetsområde. Tidligere så vi det som en del av de andre kvalitetsområdene.

- Erfaringene viser at det er nyttig å samle refleksjonene rundt internasjonalisering i ett kvalitetsområde, sier prorektor Stine Grønvold. Dette er et viktig strategisk område for høgskolen og vi ønsker at det skal være med å prege våre utdanninger.

Vi har også valgt å slå sammen fagmiljøene faglige  og pedagogiske kompetanse i et kvalitetsområde. I utdanningen henger disse sammen og utgjør en enhet.

Oppdaterte nettsider

Høgskolens nettsider på inn.no/kvalitet er nå oppdatert i henhold til den nye kvalitetssystembeskrivelsen. Standardiserte maler som emneansvarliges og studieprogramansvarliges rapport er også oppdatert med det nye kvalitetsområdet. 

Ta gjerne kontakt med kvalitetsrådgiver Kai Tore Bakke på kvalitet@inn.no hvis det er noe du lurer på, eller hvis du har tilbakemeldinger til hvordan vi har lagt opp sidene.

Godkjent 25. mars

Høgskolen i Innlandet reviderer hvert år sin kvalitetssystembeskrivelse. Revisjonsarbeidet skjer i utdanningsutvalget, men dokumentet skal godkjennes av høgskolestyret. Kvalitetssystembeskrivelsen som skal gjelde for 2020 ble godkjent av høgskolestyret 17. desember i fjor, men gav rektor fullmakt til å gjøre enkelte tilpasninger. Det er dette arbeidet som nå er gjort. Rektor godkjente tilpasningene 25. mars i år.

Nedenfor finner du lenke til den nye systembeskrivelsen.