Language: NOR | ENG

Tilsyn

NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanning) skal gjennomføre tilsyn med Høgskolen i Innlandets systematiske kvalitetsarbeid i 2019. 

Her finner du alle dokumenter fra NOKUT om tilsynet, all innsendt dokumentasjon fra høgskolen og studentuttalelsen fra Studentorganisasjonen i Innlandet.

Tilsynsprosessen

Dokumentasjon

Dokumentasjonskravet fra NOKUT ble sendt oss 1. november 2018. Dokumentasjonen ble levert 14. februar 2019. Mange personer tilknyttet syv utvalgte studieprogram og i høgskolens fellesledd har bidratt med å både skrive og finne fram dokumentasjon. Til sammen utgjør dokumentasjonen ca. 2.800 sider, og er presentert i enkeltdeler nedenfor.

Høgskolenivå

Bachelor i sykepleie, HSV, Elverum       

Bachelor i utmarksforvaltning, ALB, Evenstad    

Bachelor i produksjonsdesign, DNF, Lillehammer

Master Grunnskolelærerutdanning trinn 1-7, LUP, Hamar     

Master i økonomi og ledelse, HHS, Rena      

Ph.d. i barn og unges deltakelse og kompetanseutvikling, HSV, Lillehammer

Videreutdanning Håndtering av konflikter og kriser i et ledelsesperspektiv for helse- og omsorgstjenesten, HHS, Rena

Studentuttalelse