Language: NOR | ENG

Om kvalitetssystemet

Det gjeldende kvalitetssystemet for utdanning i Høgskolen i Innlandet ble tatt i bruk 1. august 2018. Det var da nyutviklet etter fusjonen som etablerte Høgskolen i Innlandet.

Krav til kvalitetssystem og kvalitetsarbeid i lov og forskrifter:

NOKUT (Norsk organ for kvalitet i utdanning) er myndighetenes tilsynsorgan for kvalitetsarbeidet i alle høgskoler og universiteter.
Daglig ansvarlig for kvalitetssystemet er Prorektor for utdanning Stine Grønvold.
Har du spørsmål om kvalitetssystemet eller bruk av det og ikke får svar andre steder, kan du sende e-post til  kvalitet@inn.no

NOKUT sin rapport kan du laste ned her:

Periodisk tilsyn med systematisk kvalitetsarbeid 645,80 kB

Rapporten er også tilgjengelig på  NOKUT sine sider.

Les mer om NOKUTs tilsyn med høgskolens kvalitetsarbeid i 2019.

Vil du hjelpe oss å bli bedre?