Language: NOR | ENG

Ledelseslinja

Ledelseslinja går fra emneansvarlig til studieprogramansvarlig og hele veien opp til rektor og styret. Linja viser hvordan alle står ansvarlig overfor noen andre.

2020-03-25_Aktører i kvalitetsarbeidet

Figuren viser at det er mange som samarbeider i kvalitetsarbeidet. De røde boksene viser ledelseslinja.

Ansvarlige og ansatte i det studienære kvalitetsarbeidet

Vi legger særlig vekt på det studienære kvalitetsarbeidet som skjer i tilknytning til det enkelte studieprogram:

  • Her bærer  emneansvarlig et særlig ansvar for det enkelte emne og rapporterer til studieprogramansvarlig. Når det er sagt har alle  andre undervisere og veiledere et ansvar for god studiekvalitet i emnet.
  • Studieprogramansvarlig har det samlede ansvar for studiekvaliteten på studieprogrammet og rapporterer videre til instituttleder eller dekan/prodekan. Studieprogramansvarlig har ikke personalansvar.

Ledere på fakultet og institusjonsnivå

Det studienære kvalitetsarbeidet knyttes sammen på tvers av studieprogram på fakultetsnivå:

  • Instituttleder har personalansvar for tilsatte ved instituttet og faglig ansvar for de studieprogrammene som tilbys av instituttet.
  • Det faglige ansvaret samordnes på fakultetet av  Dekan/Prodekan. Dekan har overordnet personalansvar for faglig tilsatte ved sitt fakultet. 

Rektor/prorektor har det daglige ansvaret for kvalitetsarbeidet på tvers av fakultet.

Høgskolestyret

Høgskolestyret har det overordnede ansvaret for kvalitetsarbeidet ved Høgskolen i Innlandet.