Language: NOR | ENG

Studiestartundersøkelsens programrapporter 2019

Standardisert rapport for hvert studieprogram, eller samlinger av noen studieprogram der programmene har få svar.
Dette året ble det litt færre og mindre planmessig samlinger av små studieprogram pga. enkelte uheldige omstendigheter

Vi minner om at noen av studieprogrammene har forholdsvis få svar, og at resultatene i form av prosentvis andel på ulike svaralternativer må tolkes med varsomhet.

Studieprogrammene er her sortert etter studieprogramkode.

AGRO6 699,31 kB
B1FOA 704,19 kB
B1IDT 700,99 kB
B2ADK 705,30 kB
B2VISIM 705,05 kB
BAAGRO 704,68 kB
BAIDR 704,12 kB
BAINTHIS 705,41 kB
BAJUS 705,87 kB
BALA 700,91 kB
BAMLT 704,10 kB
BAMLT 704,10 kB
BAMLT 704,10 kB
BAPED 705,84 kB
BAPEDD 705,60 kB
BAPSY 705,00 kB
BARLL 704,21 kB
BASPE 701,72 kB
BASY 705,34 kB
BASYD 703,99 kB
BASYK 704,21 kB
BATA 700,95 kB
BATV- 704,33 kB
BBVP 705,19 kB
BERKRI 704,24 kB
BERKRI 704,24 kB
BLU2 706,64 kB
BLU2S 705,40 kB
BOLA 704,64 kB
BSOS 704,44 kB
BVPL 704,97 kB
BØADM 704,72 kB
BØKBD 705,61 kB
BØKS 705,49 kB
DEVU 701,98 kB
EIENDOM 703,45 kB
FLK 705,40 kB
GFI 699,73 kB
HELSØ 700,97 kB
KRISEH 704,53 kB
LU2SPF 694,98 kB
M2KEH 701,17 kB
M2REALH 696,13 kB
M2SKDK 698,92 kB
M2TOD 696,68 kB
MAINN 704,27 kB
MAKARRB 700,81 kB
MAMPA 702,67 kB
MAMPAB 703,37 kB
MAPED 703,89 kB
MARBU 701,18 kB
MASPE 704,62 kB
MFHV 694,79 kB
MGL217 704,48 kB
MGL217S 704,03 kB
MGL2510 705,11 kB
MMHCD 700,50 kB
MUMA-MUPROD 705,58 kB
MØL- 704,34 kB
OFFSTYRK 706,79 kB
ORG3 703,86 kB
ORGDR 705,65 kB
ORGDS 703,67 kB
PSHDE 701,01 kB
PØKAS 701,37 kB
RAP1 701,39 kB
REG3 703,83 kB
REGP 700,92 kB
SERMAN 704,27 kB
VU-2 701,77 kB
UTM 699,96 kB
VUSO1 704,95 kB
ØKBAC 705,17 kB
ØLANED 704,42 kB
ÅRAVM 703,04 kB
ÅRIDR 700,46 kB
ÅRKPL 703,47 kB
ÅRNTHIS 704,31 kB
ÅRPABU 701,66 kB
ÅRPED 704,45 kB
ÅRRLT 699,76 kB
ÅRØADM 699,78 kB
Sist endret: .