Language: NOR | ENG

Studiestartundersøkelsens programrapporter 2018

Resultater fra Studiestartundersøkelsen i HINN 2018.

Standardisert rapport for hvert studieprogram eller samlinger av studieprogram der programmene har få svar eller fakultetet ellers har ønsket det.

Vi minner om at noen av studieprogrammene har forholdsvis få svar, og at resultatene i form av prosentvis andel på ulike svaralternativer må tolkes med varsomhet.

OBS.
Første versjon av disse rapportene hadde en svakhet som er rettet opp med en kommentar mellom spørsmål 18 og 19.
Ny versjon av alle rapportene ble publisert 3.11.2018.

Studieprogrammene er her sortert etter studieprogramkode.

AGRO6+LABRTEK 338,79 kB
B1FOA+BATA 339,30 kB
B1IDT+GFI 339,04 kB
B2ADK 341,09 kB
B2FLMUS+VUM2 339,29 kB
B2VISIM 340,35 kB
BAAGRO+BALA 339,16 kB
BAINTHIS+ÅRINTHIS 339,43 kB
BAJUS 341,64 kB
BAMLT 340,41 kB
BAPED 341,75 kB
BAPEDD 341,27 kB
BAPSY 341,83 kB
BARLL 340,71 kB
BASY 341,49 kB
BASYD 340,77 kB
BASYK 341,26 kB
BATVLED+BATVREG 326,17 kB
BATVTEK 341,86 kB
BBVP 340,67 kB
BERKRI 340,95 kB
BLU2 341,01 kB
BLU2S 340,79 kB
BOLA 341,36 kB
BSOS 340,81 kB
BVPL 340,79 kB
BØADM+ÅRØADM 339,43 kB
BØKBD 340,94 kB
BØKS 340,71 kB
EIENDOM 340,66 kB
KRISEH 340,05 kB
LU2SPF+VUE2+VUN2 339,48 kB
M2TOD+M2TOH 338,74 kB
MAHE 340,00 kB
MAINN 339,98 kB
MAKARRB+MAKARRD 338,28 kB
MAMPA+MAMPAB-L 325,78 kB
MAMPA+MAMPAB-R 325,78 kB
MAPED 340,03 kB
MARBU 327,14 kB
MASPE 339,91 kB
MGL217 340,38 kB
MGL217S 340,08 kB
MGL2510 340,96 kB
MUMA+MUPROD 339,07 kB
OFFSTYRK 341,58 kB
ORG3+ORGH 339,28 kB
ORGDR 340,38 kB
ORGDS 340,45 kB
PPUED- 340,30 kB
PPUEH 340,34 kB
REG3 340,38 kB
SERMAN 340,40 kB
SKO+UTM+NATMA6 338,88 kB
VUSO1 340,43 kB
ØKBAC+BØK 339,26 kB
ØLANED 340,84 kB
ÅRAVM 327,27 kB
ÅRIDR+BAIDR 339,14 kB
ÅRKPL 341,12 kB
ÅRPED 340,68 kB
ÅRRLT 327,13 kB