Language: NOR | ENG

Dokumentasjon

Her har vi samlet strategiske dokumenter, kvalitetsystembeskrivelse, rapporter og annen dokumentasjon fra høgskolen og UH-sektoren som helhet.

Strategi

Kvalitetsarbeidet skal være forankret i Høgskolen i Innlandet sin strategi. 

Høgskolens strategi for 2018 - 2020 er publisert på høgskolens nettsider.

Kvalitetssystem for utdanning

De siste års utgaver av Høgskolen i Innlandets kvalitetssystembeskrivelser. Dette er høgskolens sentrale dokument i kvalitetsarbeidet som danner utgangspunkt for målstruktur, organisering og gjennomføring:

Nøkkeltall

Kvalitetsrapporter for utdanning

Studiebarometeret

Studiestartundersøkelsen

Opptaksrapporter

Årsrapporter

Senter for fremragende utdanning, CEFIMA

Kandidatundersøkelser

NIFUs kandidatundersøkelse

       ______________________________

Nasjonal tilstandsrapport for høyere utdanning

Nasjonale datakilder i DBH