Language: NOR | ENG

Nøkkeltall for studieprogram

Høgskolen har satt sammen sentrale nøkkeltall som kan vises for hvert studieprogram. Disse brukes blant annet i rapporteringsarbeidet, og ellers ved vurdering av kvalitet i studieprogrammene.

Nøkkeltall for studieprogram

Nøkkeltallene kan si noe om status for de ulike kvalitetsområdene. Nøkkeltallene blir også brukt som grunnlag for periodiske studieprogramevalueringer og andre særskilte evalueringer. Nøkkeltallen gir oss felles data på tvers av studieprogram og gir oss derfor bedre forutsetninger for felles drøftinger i Utdanningsutvalget, Læringsmiljøutvalget og FoU-utvalget. 

Lenken nedenfor laster ned en Excel-fil der du kan velge studieprogram og se våre utvalgte nøkkeltall. Du vil få en advarsel når du åpner fila, men fila er trygg, så du kan velge Aktiver på de spørsmålene du får.

Last ned nøkkeltall for studieprogram

Oppdatering av nøkkeltallene:

Mange av nøkkeltallene er hentet fra  DBH (Database for statistikk om høyere utdanning) og oppdateres hver høst og vår etter høgskolens rapportering. I listen nedenfor oppdaterer vi siste endring i nøkkeldatafilen:

  • Nytt innhold sist lagt inn i oktober 2019. Noen av disse er foreløpige tall for 2019 som kun teller med vårsemesteret.
  • Foreløpige tall for gjennomstrømming i 2019 ble lagt til i november 2019.
  • Nytt innhold legges inn i starten av februar med resultater fra Studiebarometerert, og senere i februar etter oppdatering av DBH. Dette vil da være endelige tall for 2019 på alle indikatorer.

Les mer om nøkkeltallverktøyet.

Spørsmål, kommentarer eller feilmeldinger sendes til  kvalitet@inn.no.