Language: NOR | ENG

4. Studentenes læringsutbytte

Læringsutbyttebeskrivelsene skal være dekkende og relevante, og styrende for det studentene sitter igjen med etter endt utdanning.

Studentene skal gjennomføre studiet på normert tid. Undervisnings-, lærings- og vurderingsformene skal bidra til at studentene oppnår fastsatt læringsutbytte.

 

Tilbake