Language: NOR | ENG

Studieprogramansvarliges rapport

 

Studieprogramansvarlig leverer årlig en kvalitetsrapport på høsten. Den kan da omfatte siste studieår og oppstarten av det nye.

Rapporten følger fastlagt mal for innhold og form, og bygger på emneansvarliges rapporter og ulike evalueringer. Sammen med rapporten følger studieprogramansvarliges vurdering av studieprogrammenes oppfyllelse av kravene i Tilsynsforskriften etter fastsatt mal. Rapporten og vurderingen legges fram for studieprogramutvalget. Referat fra drøfting av rapporten i utvalget skal oversendes dekan/prodekan sammen med rapporten.

Studieprogramansvarliges rapport sendes som vedlegg til e-post til kvalitet@inn.no, og blir gjort tilgjengelig i kvalitetssystemets filarkiv i fakultetets Canvasrom.

Justert i hht. endring av kvalitetssystembeskrivelsen 4.7.18