Language: NOR | ENG

Håndtering av kvalitetsdokumenter i Canvas

Vi bruker Canvas som støtte for kvalitetsarbeidet i studieprogrammene.

Dokumenter og annet innhold som skapes i studieprogrammenes kvalitetsarbeid skal lagres og gjøres tilgjengelig i Canvas etter følgende ordning:

På hvert emne

Alle emnerom i Canvas skal nederst i rekken av moduler ha en modul med tittel Emneevaluering - Kvalitetssystem.
I denne modulen skal følgende innhold ligge:

  • Informasjon om emneevaluering
    En tekst som beskriver hvordan og når emneevaluering gjennomføres og eventuelt oppsummeres.
  • Selve emneevaluering, dersom den gjennomføres i Canvas (som undersøkelse, diskusjon, eller andre former).
    Maler og eksempler for Canvas-baserte evaluering kan hentes fra fellesområdet Commons. 
  • Oppsummering av emneevaluering, dersom den er skriftlig. Et uformelt dokument som utformes av emneansvarlig eller studenter ettersom det blir bestemt.
  • Emneansvarliges rapport etter gjennomført emne. Kan skrives etter forslag til mal. 

Dokumentene i emnerommene regnes ikke som arkivverdige, men får her en lagringsmulighet og lesetilgang for alle som trenger det så lenge det trengs, også etter ferdig emnegjennomføring.
En ferdig Canvas-modul for dette formålet han hentes fra Canvas Commons.

På hvert studieprogram

I fakultetenes rom i Canvas lages et filarkivfor dokumenter til kvalitetssystemet over emnenivå.

  • Studieprogramansvarliges rapport, som utformes etter en fast mal.
  • Referater fra studieprogramutvalgenesmøter, som også skrives etter en fast mal.

Alle dokumentene sendes på e-post til  kvalitet@inn.no, og blir gjort tilgjengelig i filarkivet i fakultetets Canvas-rom

Disse dokumentene regnes som arkivverdige og overføres videre til P360 etter en egen rutine.

 

 

""

Canvas - høgskolens læringsplattform

Høgskolen i Innlandet benytter Canvas som læringsplattform.

Les mer om hva Canvas er og hvordan du tar i bruk systemet.