Language: NOR | ENG

Emneansvarlig

Emneansvarlige har det daglige ansvaret for gjennomføring av undervisningsemnene.

Emneansvarlige har i kvalitetsarbeidet ansvar for å

Hver emneansvarlig vil også ha en fullstendig funksjonsbeskrivelse som viser stillingens øvrige funksjoner.

 

Tilbake