Language: NOR | ENG

Det studienære kvalitetsarbeidet

 

Det studienære kvalitetsarbeidet

Det studienære kvalitetsarbeidet er hjertet i kvalitetssystemet

 

Studieprogrammene er den sentrale enheten i høgskolens kvalitetsarbeid.

Hvert studieprogram ledes av en studieprogramansvarlig som leder studieprogramutvalget . Studentene er representert i dette utvalget.

Alle emner skal ha en emneevaluering. Hvordan dette gjøres er opptil det enkelte fakultet. Hvert emne på studieprogrammet ledes av en emneansvarlig. Emneansvarlig bruker evalueringen, samt andre erfaringer fra gjennomføringen av emnet til å skrive emneansvarliges rapport.

Studieprogramansvarlig bruker rapportene fra de emneansvarlige, samt nøkkeltall for studieprogrammet til å utforme studieprogramansvarliges rapport. Denne behandles i studieprogramutvalget før den løftes til fakultetsledelsen.

Disse ordningene utgjør en standardmodell som skal følges i kvalitetsarbeidet for det enkelte studieprogram. Modellen er i hovedsak lik for alle studieprogram, men i enkelte program er det nødvendig med tilpasninger for å oppnå formålet for kvalitetsarbeidet. 

Ressurser til det studienære kvalitetsarbeidet finner du i lenkene over. Der vil du finne mandat og maler for alle ordningene.