Language: NOR | ENG

Tildelinger

2017

Spill i krise- og beredskapsfagene 

Avdeling for økonomi- og ledelsesfag, institutt for organisasjon og ledelse

Prosjektet ønsker å gi økt mulighet for mer tilnærmet praktisk øving og sikre mer egenaktivitet blant studentene gjennom fokus på pedagogisk bruk av spill og utvikling av metodikk for dette. Ønsker å utvikle ansattes kompetanse samt metodikk for å støtte foreleserne i arbeidet med å gjøre studentene mer aktive. 

Utvikling av profesjonelle læringsfellesskap i faglærerutdanningen i musikk

Avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap, institutt for kunstfag og informasjonsvitenskap

Prosjektet vil utvikle et profesjonelt læringsfellesskap blant kollegiet, med fokus på å dele kunnskap og erfaring rundt bruk av studentaktive læringsformer, bruk av digitale læringsformer, og bedre utnyttelse av studentene i evaluerings- og tilbakemeldingsarbeid.

Forskningsbasert studentaktiv undervisning på tvers av fagfelt

Avdeling for anvendt økologi og landbruksfag

Prosjektet utspringer fra Studiebarometeres resultater om studenters egentid på studiearbeid. Prosjektet fokuserer på studentforskning og hvordan studentaktiviteten kan øke gjennom dette. Prosjektet ønsker å bygge opp laboratorium og vekstrom, hvor studentene kan drive miniforsøk. 

Evenstad outdoor classroom 

Avdeling for anvendt økologi og landbruksfag

Prosjektet ønsker å fremme studentforskning som del av undervisning gjennom å bygge opp et utendørs klasserom/forskningsarena – et avgrenset skogsområde i samarbeid med Statskog. Området skal brukes til datainnsamling og ressursbase for fag både på bachelor- og masternivå. 

Utvikling og implementering av studentaktive læringsformer i emnet Sykepleie til pasienter med psykiske lidelser i bachelor sykepleie 

Avdeling for folkehelsefag, institutt for sykepleie

Prosjektet vil aktivisere studentene i det faglige arbeidet og ved dette øke faglig utbytte. Ønsker å bygge videre på erfaringer med kommunikasjonsøvelser/rollespill og videreutvikle dette ved å ta i bruk lyd, bilde og andre digitale verktøy for å øke refleksjon hos studentene.

Pilotprosjekt om studentaktive læringsformer og videreutvikling av pedagogisk praksis i opplæring i sykepleiedokumentasjon i Bachelor i sykepleie 

Avdeling for folkehelsefag, institutt for sykepleie

Prosjektet vil utvikle studentaktive metoder i sykepleiedokumentasjon ved å tilby Gerica til alle nye studenter som første UH-institusjon, og ved dette tilrettelegge for mer fleksibel opplæring og metodikk for å øke studentenes kompetanse i dokumentasjon og programmet. 

2016

Prosjekt AKTIV STUDENT: studentaktive metoder på campus og online

Avdeling for økonomi- og ledelsesfag

Vil teste ut og tilpasse metoder for studentaktive metoder på campus og online: Videotilbakemelding, digital historiefortelling, studentinput til (obligatoriske) oppgaver og det omvendte klasserom.

Aktiv læring og utvikling innenfor ordinær og fleksibel trenerutdanning

Avdeling for folkehelsefag, idrett

Ønsker å utvikle kvalitativt gode undervisningsressurser til omvendt undervisning, ta i bruk video som del av studentenes vurdering for læring, knytte teori og praksis sammen med tverrfaglig undervisningsopplegg i idrettshall.

Variert undervisning i høyere utdanning

Avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap, grunnskolelærerutdanning

Ønsker å ta i bruk video i tilbakemelding og veiledning som skal være knyttet til bacheloroppgaven, samt utvikle gjenbrukbare videoressurser inkl. studentaktive oppgaver og utvikle digitale metoder for kontinuerlig tilbakemelding. 

Omvendt undervisning – nettbaserte læringsformer i naturfag i lærerutdanningen

Avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap, grunnskolelærerutdanning

Ønsker å forbedre kvaliteten på nettstøtten som tilbys, og å ha et sterkere fokus på samhandling og praksisrelevans i undervisningen ved hjelp av ulike digitale ressurser.

Aktiv læring; I bevegelse

Avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap, barnehagelærerutdanning

Ønsker å fokusere på studentaktive læringsformer i både undervisning og tilbakemeldingsarbeid: Omvendt undervisning, video i tilbakemelding og veiledning og studentaktive metoder i klasserommet.

Studenters praksisrefleksjon gjennom digital historiefortelling

Avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap, barnehagelærerutdanning

Ønsker å undersøke om digital historiefortelling kan være en hensiktsmessig metode for å øke studenters læring fra praksis, samt utvikle en modell for gjennomføring av denne metoden i store studentgrupper.