Digital eksamen

Utvikling av digital eksamen i Høgskolen i Innlandet

Høgskolen jobber målrettet med digitalisere eksamensvirksomheten. Både i Lillehammer og Hedmark har det vært kjørt pilotprosjekter. Pilotprosjektene går i 2017 over til innføring, og vi starter opptrappingen til full skala. Vi har nå valgt Inspera som fast eksamenssystem, og får våren 2017 også integrert det nye plagiatsystemet Urkund i dette. Opptrappingen er godt samordnet mellom de to tidligere høgskolene, men følger en tid framover noe ulike spor.

Les mer om digital eksamen i Hedmark her.
Kontaktperson:  Svein Foss

Les mer om digital eksamen i Lillehammer her.
Kontaktperson: Esben Dybvik