Language: NOR | ENG

Digital eksamen

Utvikling av digital eksamen i Høgskolen i Innlandet

Høgskolen jobber målrettet med digitalisere eksamensvirksomheten. Både i Lillehammer og Hedmark har det vært kjørt pilotprosjekter fram til 2017. Fra 2017 gikk pilotprosjektene over til innføring, og vi startet opptrappingen til full skala. Høgskolen har valgt Inspera som fast eksamenssystem, og fra våren 2017 ble det nye plagiatsystemet Urkund integrert i dette.

Kontaktperson: Esben Dybvik