Language: NOR | ENG

Toppidrettstudent - Hvem?

Som student ved HINN kan du søke om toppidrettsstatus dersom du defineres som enten:

"Dagens toppidrettsutøver" eller "morgendagens toppidrettsutøver".

Som "dagens toppidrettsutøver" har du trenings- og forberedelsesarbeid på linje med de beste i verden, avhengig av den enkelte idretts egenart og utbredelse. Arbeidet fører til jevnlige prestasjoner på internasjonalt toppnivå. Idretten er for deg en hovedbeskjeftigelse.

Som "morgendagens toppidrettsutøver" driver du på varierende alders- og prestasjonsnivå med kvalitetsutvikling gjennom langsiktig progresjonsplan som normalt vil føre til internasjonalt toppidrettsnivå.

Prestasjonsmessig skal utøveren være på et nivå som tilsier nødvendig reise og fravær pga. treningssamlinger og konkurranser nasjonalt og/eller internasjonalt. Dette nivået vil normalt tilsvare landslagsnivå/internasjonalt representasjonsnivå og eliteseriespill i lagidretter. Nivået kan også omfatte utøvere som tilhører satsingsgrupper eller team på øverste kategori, organisert på linje med eller som et supplement til landslag. Resultatmessig skal utøveren ha jevnlige prestasjoner på høyt nasjonalt nivå.