Language: NOR | ENG

Søknadsprosess - Toppidrettstudent

Hvordan søker du?

Du søker om opptak til studier ved HINN gjennom Samordna opptak. Søknadsfrist er 15. april. Når du har fått bekreftet studieplass ved HINN og har takket ja til denne kan du søke om toppidrettsstatus. Frist for å søke om toppidrettsstatus er 1. september. Søknad om toppidrettsstatus vil bli oversendt Olympiatoppen Innlandet. 

For nye studenter er det obligatorisk å ha veiledningstime med toppidrettsveileder etter tildelt toppidrettsstatus.

Søknadsskjema for å søke om status som toppidrettstudent