Søknadsprosess - Toppidrettstudent

Hvordan søker du?

Du søker om opptak til studier ved HINN gjennom Samordna opptak. Søknadsfrist er 15. april. Når du har fått bekreftet studieplass ved HINN og har takket ja til denne kan du søke om toppidrettsstatus. Frist for å søke om toppidrettsstatus er 1. september. Søknad om toppidrettsstatus vil bli oversendt Olympiatoppen Innlandet. 

For nye studenter er det obligatorisk å ha veiledningstime med toppidrettsveileder etter tildelt toppidrettsstatus.

Søknad toppidrettsstatus - Studiested Lillehammer (Trykk på lenke)

Søknad toppidrettsstatus - Studiested Hedmark (Trykk på lenke)

Krav til dokumentasjon

Det stilles krav om dokumentasjon til behov for tilrettelegging gjennom bekreftelse fra sportslig eller administrativ leder i forbund, team/lag eller fra Olympiatoppen. Du skal også gi en beskrivelse av dine kort- og langsiktige idrettslige mål, trenings- og konkurranseplaner. Dokumentasjon sender per e-post til toppidrettsveileder. Behovet for tilrettelegging skal dokumenteres årlig ved studiestart.