Language: NOR | ENG

Hva innebærer toppidrettstatus?

Status som toppidrettsstudent ved HINN gir deg som utøver mulighet til å tilrettelegge og tilpasse din utdanningsplan slik at studiene lettere lar seg kombinere med satsing på idrett.

 Tilretteleggingen kan være i form av:

  • Forlengelse av studieløpet
  • Tilrettelegging av eksamen
  • Fleksibilitet ved obligatorisk aktivitet

Noen studier har mye praksis eller annen obligatorisk aktivitet. Disse kan derfor være vanskelige å kombinere med toppidrettssatsing som ofte innebærer mye reising. Om du vurderer å kombinere disse studiene med toppidrett, bør du lese igjennom studieplanen og vurdere om dette kan la seg gjennomføre med din idrettssatsing. Utover dette har studenter med toppidrettsstatus de samme rettigheter og plikter som ordinære studenter og skal tilfredsstille de samme faglige krav som ordinære studenter.