Language: NOR | ENG

Lån av bokskap

Bokskap på HiNN, Lillehammer lånes ut gratis for ett studieår av gangen.

Hvor skapene finnes

  • På plan 3 ved Biblioteket
  • Sørhove, ved inngangen i plan 3

Reservering av bokskap

  • Sett hengelås på bokskapet som ønskes brukt og noter skapnummeret.
  • Sjekk nøye om skapet er i orden. 

Frister

  • Bokskap lånes ut for ett studieår av gangen, de må tømmes og rengjøres innen 30. juni hvert år.
  • Avtale om lån av bokskap kan ikke inngås før studieåret starter i august. 
    For studieåret 2020/21 blir bokskapene tilgjengelige fra 17. august.
  • Det er ikke nok skap til alle, her gjelder prinsippet om "førstemann til mølla".

Bokskap-reglement

Tvister om bruksrett

Den som har hengelås på skapet har bruksrett fremfor andre. Ta derfor aldri av hengelåsen fra et skap du vil bruke.

Følger av manglende/ugyldig avtale

Etter utløp av lånefrist vil skapene bli klippet opp og tømt av driftsavdelingen ved HiNN, Lillehammer. Innholdet kan fås utlevert hos driftsavdelingen ved drift etter nærmere avtale via e-postadressen servicepunkt@inn.no.

Uavhentet innhold vil etter ti uker bli donert til et veldedig formål, eller kastet. Personlige eiendeler makuleres.