Lån av bokskap

Bokskap på HiNN, Lillehammer lånes ut gratis for ett studieår av gangen.

Hvor skapene finnes

  • På plan 3 ved Biblioteket
  • Sørhove, ved inngangen i plan 3

Reservering av bokskap

  • Sett hengelås på bokskapet som ønskes brukt og noter skapnummeret.
  • Sjekk nøye om skapet er i orden. 
  • Fyll ut og skriv under skjema:
  • Underskrevet skjema scannes og sendes på e-post til drift@hil.no, alternativt leveres på Servicepunktet på plan 3 for videresending med internpost.

Frister

  • Bokskap lånes ut for ett studieår av gangen, de må tømmes og rengjøres innen 30. juni hvert år.
  • Avtale om lån av bokskap kan ikke inngås før studieåret starter i august. For studieåret 2017-18  vil det ikke bli inngått avtaler om lån av bokskap før tidligst 14. august.
  • Det er ikke nok skap til alle, her gjelder prinsippet om "førstemann til mølla".

Tvister om bruksrett

Den som har hengelås på skapet har bruksrett fremfor andre. Ta derfor aldri av hengelåsen fra et skap du vil bruke.

Følger av manglende/ugyldig avtale

Etter utløp av lånefrist eller ved ugyldig avtale, vil skapene bli klippet opp og tømt av driftsavdelingen ved HiNN, Lillehammer. Innholdet kan fås utlevert hos driftsavdelingen ved drift etter nærmere avtale via e-postadressen drift@hil.no.

Uavhentet innhold vil etter ti uker bli donert til et veldedig formål, eller kastet. Personlige eiendeler makuleres.

Driftsenheten ved HiNN Lillehammer styrer ordningen med bokskapene på Lillehammer og vil i løpet av studieåret sjekke om skap med hengelås er registrert med gyldig avtale.