Language: NOR | ENG

Datainnsamling og spørreundersøkelser

Her kan du finne ut av dataverktøy og lagringsområder som tilbys av høgskolen, og du kan lese deg opp på gjeldende regler og rutiner knyttet til datasikkerhet.

Når studenter og ansatte samler inn data til sine bachelor-, master- eller forskerprosjekter, er det langt på vei de samme mulighetene og begrensningene som gjelder.