Language: NOR | ENG

Spør!

Hvem kan jeg spørre

Når du begynner å studere, er det vanlig å ha mange spørsmål. Da må du spørre de rundt deg og finne ut av ting.