Language: NOR | ENG

Tips til nye studenter om økonomi

Det å studere ved en offentlig Høgskole eller universitet i Norge koster i utgangspunktet lite, det som koster er å leve. Hvordan kan du som student skal klare deg økonomisk i studietiden? Det kan i begynnelsen være vanskelig å få økonomien til å gå opp. Ved å ta i bruk et budsjett kan du lett få oversikt over dine inntekter, hva du bruker penger på og hvor du kan kutte utgiftene dine.

Overgangen fra å være elev til å bli student

Overgangen fra det å være elev på videregående til det å bli student, kan være stor. Hva må du tenke på? Hva må du gjøre som student? Hvordan klare deg best mulig som student?
Er du en av de som skal ta fatt på studenttilværelsen nå til høsten, kan det hende du vil bruke litt av sommeren på å forberede høstens studiestart. Som student må du planlegge dagen din selv, det er ingen som drar deg opp om morgenen, handler, lager mat eller forteller deg når du skal lese. Som ny student er det viktig å holde en god døgnrytme og et godt kosthold, selv om det kan være utfordrende for de som akkurat har flyttet hjemmefra. 

Hva skjer om du velger feil?

Mange studenter lurer på om de har valgt rett studium? Men hvis du har valg feil, så er ikke det krise. Ta med deg det du har lært videre.

Hvis du ønsker å få kartlagt muligheter og konsekvenser av feil studievalg, bør du ta kontakt med en studieveileder. Kanskje kan du få innpass på emner i ditt nye studieløp?

Hvilke begreper må du kunne når du skal studere?

Når du skal studere er det en del begreper det er greit å ha kontroll på. Her gir vår studentambassadør Jørgen deg en forklaring på de viktigste begrepene.

Hvem kan jeg spørre

Når du begynner å studere, er det vanlig å ha mange spørsmål. Da må du spørre de rundt deg og finne ut av ting.