Language: NOR | ENG

Søke lån og stipend?

Studiene ved Høgskolen i Innlandet er godkjent for støtte i  Statens Lånekasse. Så snart du har fått studieplass kan du søke om lån og stipend. Nettsøknaden og mer informasjon om lån og stipend og utbetalinger finner du hos  Lånekassen.

Lånekassens støttekalkulator kan hjelpe deg med å beregne hva du kan forvente å få i lån og stipend.

 

For å få stipend og lån fra Lånekassen for vårsemesteret 2021 må du søke innen 15. mars.
Har du allerede søkt om stipend og lån for studieåret 2020-2021, trenger du ikke å gjøre det på nytt.
 
Les mer om stipend og lån her
 
Vi minner også om at søknadsfristen for å søke tilleggslån korona er 30. juni 2021.
Her kan du lese mer om tilleggslån korona