Language: NOR | ENG

Søke lån og stipend?

Studiene ved Høgskolen i Innlandet er godkjent for støtte i  Statens Lånekasse. Så snart du har fått studieplass kan du søke om lån og stipend. Nettsøknaden og mer informasjon om lån og stipend og utbetalinger finner du hos  Lånekassen.

Lånekassens støttekalkulator kan hjelpe deg med å beregne hva du kan forvente å få i lån og stipend.