Studiestart - Blæstad

Studiesåret 2019/2020 starter med offisiell åpning for heltidsstudenter, tirsdag 13. august, kl. 1400. 

Crocom Blæstad

Velkommen som student ved studiested Blæstad! Foto: Vilde Elise Kampesveen

Studiestart for heltidsstudiene er tirsdag 13. august, klokka 1400, i auditorium 418, i låven. 

Registrering av nye studenter i kantina fra kl. 1330.

Deltidsstudiet i økologisk landbruk starter mandag 19. august, kl.1115, i auditorium 418, i låven.

Registrering av nye studenter i kantina fra kl. 1030.

Fadderuka på Blæstad 

Fadderne har ansvar for at dere skal føle dere velkomne her på Blæstad, og skal sørge for at alle blir godt kjent. 

Det vil bli mange nye folk og inntrykk, og fadderne skal gjøre det de kan for at dere får en hyggelig start på studieåret.

Fadderne ønsker nye studenter velkommen til Blæstad, og gleder seg til å møte dere 13. august!

Programmet for fadderuka 2019 blir lagt ut her så snart det er klart.

Om Blæstad

Studiested Blæstad har lang tradisjon for jordbruksutdanning, med røtter tilbake til 1923. Studiestedet har ideell beliggenhet på en gård, åtte kilometer utenfor Hamar sentrum.