Language: NOR | ENG

Faddderuka

I Fadderuka får du mulighet til å bli kjent med dine medstudenter, høgskolen og nærområdet hvor studiestedet ligger.