Studiestart og semesterregistrering

Alle studenter ved Høgskolen i Innlandet må semesterregistrere seg hvert semester.