Language: NOR | ENG

Studiestart 2020

Vi planlegger med å kunne ønske alle våre studenter velkommen til fysisk oppmøte på alle våre studiesteder.

Høgskolen har utarbeidet en veileder som skal bidra til å sikre trygge rammer og gode smitteverntiltak for både ansatte og studenter. Detaljene i programmet for studiestart blir oppdatert og vil være i tråd med Folkehelseinstituttets til enhver tid gjeldende råd og føringer for gruppestørrelser og avstandskrav