Language: NOR | ENG

Studiestart 2020

Vi ønsker alle nye studenter velkommen til studiestart med fysisk oppmøte på alle våre studiesteder.

Høgskolen har utarbeidet en smittevernveileder som skal bidra til å sikre trygge rammer og gode smitteverntiltak for både ansatte og studenter. Detaljene i programmet for studiestart blir oppdatert og vil være i tråd med Folkehelseinstituttets til enhver tid gjeldende råd og føringer for gruppestørrelser og avstandskrav. 

-Vi planlegger for studiestart med fysisk oppmøte

Høgskolen i Innlandet planlegger for å kunne ønske alle studenter velkommen til studiestart, med fysisk oppmøte på studiestedene. Les mer om planleggingen av studiestart her.

studenter2018_12