Demokratitid

Demokratitid er fast tid satt av til studentpolitisk arbeid, studentmøter m.m, og er undervisningsfritt for fulltidsstudier. Demokratitid vedtas av rektor etter innspill fra studentforeningen.

Tidspunkt for demokratitid studieåret 2018/19 :

  • Onsdag i oddetallsuker kl. 12:15-14:00
  • Onsdag i partallsuker kl. 12:15-13:00