Language: NOR | ENG

Demokratitid

Demokratitid er fast tid satt av til studentpolitisk arbeid, studentmøter m.m, og er undervisningsfritt for fulltidsstudier. Demokratitid vedtas av rektor etter innspill fra studentorganisasjonen.

Tidspunkt for demokratitid studieåret 2020/21 :

  • Alle onsdager kl. 12:15-13:00

For Lillehammer gjelder i tillegg:

  • Onsdag i oddetallsuker kl. 12:15-14:00