Demokratitid

Demokratitid er fast tid satt av til studentpolitisk arbeid, studentmøter m.m, og er undervisningsfritt for fulltidsstudier. Demokratitid vedtas av rektor etter innspill fra studentorganisasjonen.

Tidspunkt for demokratitid studieåret 2019/20 :

  • Alle onsdager kl. 12:15-13:00

For Lillehammer gjelder i tillegg:

  • Onsdag i oddetallsuker kl. 12:15-14:00