Language: NOR | ENG

Studentorganisasjoner - Rena

Fem studenter ligger på en gressplen og leser bøker. I bakgrunnen kan man se en innsjø og en del skog. Det er sommer og flott vær. Studentene ser fornøyde ut.

Å engasjere seg ved siden av studiene gir deg mulighet for personlig utvikling og til å bygge et faglig nettverk.

Arena

Studentsamfunnet på Rena er en interesseorganisasjon som drives av studenter, for studenter ved Høgskolen i Innlandet, studiested Rena og Evenstad.

Samfunnet ble stiftet i 1995, og har siden den gang jobbet aktivt for at det skal være sosiale- og kulturelle aktiviteter på Rena.

Samfunnet skal bidra til at alle studenter ved de gitte studiestedene skal få et godt studentsamfunn. Dette gjøres ved å lede, og bistå aktivitetene som blir tilbydd.

Studentsamfunnet består av alle enhetene i organisasjonen, som er:

  • Arena Bar
  • Arena Idrett
  • Adrebakub
  • Fadderuka
  • StuA

Samfunnstyret består i tillegg til dette av en leder, nestleder, økonomiansvarlig, markedsføring- og informasjonsansvarlig og kulturleder. Over styret ligger Kontroll- og Konstitusjonsutvalget som er et organ som bistår Samfunnstyret, samt ser til at lovverket følges.

Medlemmene av Studentsamfunnet på Rena utgjør deres Generalforsamling. Det betyr at medlemmene vil være den øverste hos Samfunnets målhierarki, og har mulighet til å påvirke hvordan Samfunnstyret skal være.

Studentsamfunnet arrangerer forskjellige arrangementer gjennom studieåret, som for eksempel Fadderuka, UKA, idrettskamper, temafester, konserter mm.

Les mer om Arena - Studentsamfunnet på Rena.

Arena StuA

Arena StuA er et samarbeid mellom Studentsamfunnet på studiested Rena og Åmot frivillighetssentral, for all ungdom over 18 år. Målet med samarbeidet er å skape et fellesskap uten alkohol og andre rusmidler. Arena StuA holder til på kulturhuset på Rena. 

Les mer om Arena - Stua på Facebook. 

Les mer om Åmot Frivilligsentral. 

Studentrådet Rena

Studentrådet er en del av Studentorganisasjonen i Innlandet - STINN.

Studentrådet skal representere studentene ved Høgskolen i Innlandet, studiested Rena, i faglige, velferdsmessige og demokratiske spørsmål. De har som mål å bidra til å skape et godt miljø på studiestedet.   Les mer om studentrådet på Rena.

Studentorganisasjonen i Innlandet 

StInn ble opprettet 01.07.17 i Brønnøysundregistrene, som følge av fusjonen av de tidligere studentdemokratiene LiSt (Lillehammer Studentorganisasjon) og StorHk (Studentorganisasjonen i Hedmark).

52415926_2539868226026820_6132132710686130176_o

StINN er en partipolitisk uavhengig interesseorganisasjons om skal ivareta og jobbe for studentene ved Høgskolen i Innlandet. Foto: StINN

StInn ønsker å være en fremtidsrettet interesseorganisasjon som arbeider proaktivt for studentene ved Høgskolen i Innlandets rettigheter, spesielt overfor Høgskolen i Innlandet (HINN), Studentsamskipnaden i Innlandet (SINN), og myndighetene.

StInn har tre kjerneverdier som skal være gjennomgående i alt arbeid:

  • Åpen
  • Ambisiøs
  • Ansvarlig

Med dette, og med slagordet «Vår utdanning, vår studenthverdag, våre premisser», jobber Stinn daglig for 13 800 studenters rettigheter.

Ler mer om Studentorganisasjonen i Innlandet - STINN.