Language: NOR | ENG

Studentorganisasjoner - Hamar

Hamar Studentsamfunn - HaSt

HaSt logo

HaSt er studentsamfunnet tilknyttet studiested Hamar. HaSt er en interesseorganisasjon som drives av student for studenter. 

Samfunnet jobber aktivt for å gi studentene i Hamar den best mulige opplevelsen av studiested Hamar. Noe av det samfunnet driver med er, Idrett, Revy, Teamfester, og kor, i tillegg til at Fadderuken arrangeres i regi av samfunnet.

Hamar studentsamfunn ble stiftet i 1998 og har siden hatt flere navn, men kjernen og formålet vårt har alltid vært det samme. «Organisasjonen skal ivareta og fremme kulturelle, idrettslige og sosiale aktiviteter i student- og lokalmiljøet på best mulig måte». Når du er student ved studiested Hamar er du automatisk medlem av student samfunnet og kan delta på alt vi arrangerer i hovedsak gratis. 

Hvis du som student har lyst til å bidra til arbeidet og en kultur som strekker seg over to tiår tilbake, anbefaler vi å bli med i styret i HaSt. Styret er hvor alle avgjørelser tas: hva vi skal drive med i år og hva vi skal satse på fremover.

HaSt har også egen facebookside:  https://www.facebook.com/HaSt-Hamar-Studentsamfunn-101636587854494/

Pedagogstudentene INN Hamar

Pedagogstudentene er en organisasjon for deg som studerer for å bli lærer eller annet pedagogisk personell i barnehage eller skole. 

Logo---Profilbilde

Pedagogstudentene er en organisasjon for deg som studerer for å bli pedagogisk personell i barnehage eller skole.

Pedagogstudentene er studentorganisasjonen til Utdanningsforbundet, som er landets største fagforening for lærere. 

Pedagogstudentene gjør alt de kan for at deres 20.000 medlemmer skal få en best mulig utdanning, og at lærer- og pedagogstudentenes meninger blir hørt. 

De organiserer studenter ved følgende utdanninger: 

 • Barnehagelærer
 • Grunnskolelærer 1-7 trinn og 5-10 trinn
 • Lektorutdanning 8-13 trinn
 • PPU-A og -Y
 • Faglærer
 • Yrkesfaglærer
 • Pedagogikk
 • Spesialpedagogikk

Les mer om Pedagogstudentene

Linjeforeninger

Valmuen

Valmuen-Linjeforening

Valmuen Linjeforening er til for å forbedre og opprettholde det sosiale og faglige miljøet for studentene ved Spillskolen på Høgskolen i Innlandet.

Valmuen linjeforening jobber for studentene ved Spillskolen på Høgskolen i Innlandet.

Linjeforeningen formidler informasjon og holder arrangementer som nytter Spillskole-studentene både sosialt og faglig.

De sosiale arrangementene kan variere fra enkle fester og spillkvelder, til hytteturer og julebord. De faglige arrangementene kan være å invitere eksterne forelesere, dra på utflukt, arrangere game jams eller diskutere animasjonsfilmer/spill sammen. Les mer om linjeforeningen her. 

Studentorganisasjonen i Innlandet - StInn

52415926_2539868226026820_6132132710686130176_o

StINN er en partipolitisk uavhengig interesseorganisasjons om skal ivareta og jobbe for studentene ved Høgskolen i Innlandet. Foto: StINN

Som student ved Høgskolen i Innlandet, med betalt semesteravgift, er du en del av StInn.

StInn ønsker å være en fremtidsrettet interesseorganisasjon som arbeider proaktivt for studentene ved Høgskolen i Innlandets rettigheter, spesielt overfor Høgskolen i Innlandet (HINN), Studentsamskipnaden i Innlandet (SINN), og myndighetene.

StInn har tre kjerneverdier som skal være gjennomgående i alt arbeid:

 • Åpen
 • Ambisiøs
 • Ansvarlig

Med dette, og med slagordet «Vår utdanning, vår studenthverdag, våre premisser», jobber Stinn daglig for mer enn 14 000 studenters rettigheter.

Ler mer om  Studentorganisasjonen i Innlandet - STINN.

Studentrådet på Hamar

Studentrådet en del av StInn, og består av alle klassetillitsvalgte. Studentrådet skal representere studentene ved Høgskolen i Innlandet i faglige, velferdsmessige og demokratiske spørsmål. De har som mål å bidra til å skape et godt miljø på studiestedet.

Studentrådet velger et studentrådsstyre bestående av 5-7 medlemmer med ulike oppgaver. Du som student kan stille til valg uavhengig av om du er klassetillitsvalgt eller ikke. Styret velges på høstens første studentrådsmøte, med unntak av leder og nestleder som velges på vårens siste møte.

  Les mer om studentrådet på Hamar her.