Language: NOR | ENG

Verdens lærerdag

Den 5. oktober hvert år er det verdens lærerdag. En dag for å markere læreryrket, lærerens unike rolle og læreren selv. Viktigheten av læreryrket og mine forventninger til lærerrollen er tema for dagens blogginnlegg. 

«God utdanning» er ordlyden i FNs bærekraftsmål nummer 4. Her skal det sikres inkluderende, rettferdig og god utdanning, og mulighetene for livslang læring for alle skal fremmes. Dagen brukes til å markere det som er oppnådd, samtidig som man ønsker å rette søkelyset mot de områdene i verden som har akutt lærermangel og kunnskap.

Hvordan er det å være lærer?

Jeg blir veldig ofte spurt om hvordan er det å være lærer, eller «kan du si noe om hvordan det er å være lærer?». Det er egentlig et veldig vanskelig spørsmål, for jeg er jo «bare» lærerstudent. Jeg har jo selvfølgelig vært i praksis og sett og lært, men jeg føler likevel at det ikke er helt det samme som å faktisk være lærer.

Noen tanker har jeg. Det å være lærer er mye mer jobb og ansvar enn det man skulle trodd. Det er ikke bare å undervise og rette bunken. Det er utallige planleggingstimer både til egen undervisning, og felles for skolen. I tillegg er det mange timer med møter, samarbeid med hjemmet osv. Det er definitivt en av de største overraskelsene jeg fikk da jeg begynte på lærerstudiet. Jeg visste det var mye jobb som lærer, men at det skulle være så mange ulike og varierte oppgaver det visste jeg ikke. Likevel virker disse oppgavene svært meningsfulle, og det er virkelig en god grunn til at lærerne kan ta ut avspasering.

Ansvaret som lærer

Også er det ansvaret som lærerne har. Har du tenkt over at i løpet av skolegangen så er det lærerne som tilbringer mest tid med barna? En del av oppdragelsen til barna ligger til og med i lærerens hender. Ikke bare har læreren ansvar for å hjelpe eleven til å utvikle seg kunnskapsmessig, men elevene skal utvikle både sine sosiale evner og evnene til å møte verden etter endt skolegang. Ansvaret er stort. Dette er nettopp noe som jeg som lærerstudent ikke får opplevd ordentlig før jeg er ute i arbeidslivet. Og vet du hva? Jeg gleder meg til å møte utfordringen.

Viktigheten av læreryrket

Som vi forstår har læreryrket definitivt en viktig rolle å spille. Lærerne former neste generasjon til samfunnsborgere og hjelper dem på vegen til å tilegne seg kunnskapen de trenger. Tenk tilbake på din egen skolegang. Du har garantert hatt en eller flere lærere som har hatt stor betydning for den du er i dag.

Hva ønsker jeg å bidra med som lærer?

Jeg ønsker å bety noe for elevene mine, og at jeg kan hjelpe dem i riktig retning. Jeg ønsker at min innsats gjør elevene til gode verdensborgere, personer som er trygge på seg selv og som står opp for seg selv og andre. I tillegg håper jeg selvfølgelig at det å ha meg som lærer gjør skolehverdagen morsom og meningsfull. Selv om noe av det man lærer i skolen kan virke unødvendig, håper jeg at min undervisning vil oppfattes som relevant og med mening for alle mine fremtidige elever. 

Hva tenker jeg skal til for at flere skal bli lærere?

Det er flere ting jeg tenker på. Det første er en enda mer yrkesrettet utdanning enn den vi har i dag. Det er et stort fokus på fagene, noe som er vel og bra, men jeg mener at vi trenger mer kunnskap om hvordan vi takler skolehverdagen og elevenes sosiale og psykiske utfordringer. Hva som er løsningen vet jeg ikke, men mer praksis, litt psykologi, og enda mer veiledning ved jobbstart? Det finnes mange veier til målet. På Hamar der jeg studerer har vi en veldig god dialog med fagmiljøet, og undervisningen blir tilpasset våre ønsker og behov. For eksempel ble det planlagt et digitalt kurs for oss da vi etterlyste mer kompetanse innen et gitt fagområde.

 Jeg tror vi alle kan være enige om at læreryrket er viktig!

Publisert: .
Sist endret: .