Language: NOR | ENG

Veien etter barnevernsutdanningen

Jeg blir ofte spurt om hva jeg skal jobbe med. Det er et spørsmål som normalt kommer med i det man påbegynner et studie. Folk er nysgjerrige, vil høre og lære. Men hva kan man egentlig jobbe med som barnevernspedagog?

Som framtidig barnevernspedagog vil mange på utsiden forstå bachelor i barnevern som en trening opp mot tjenesten. Barnevernstjenesten er det folk flest kjenner til, og kanskje har et forhold til. Det som skjer i vår barnevernsutdanning er at vi rustes opp til å jobbe med ungdom, og studiet er ikke spesielt rettet mot en type arbeidsplass.

Våre forelesere har vært i alt fra barnevernstjenesten til skolen. Jobbmulighetene er store, men i alle typer studier er det lett å låse seg fast til en type jobb fordi mulighetene ikke er synlige. Da jeg tidligere studerte sosiologi, trodde flere at man kun kunne jobbe i organisasjonslivet på lavt nivå. Jeg hadde større ambisjoner, og tidligere var målet mitt å på sikt jobbe i politiet. For det er mulig, ettersom politiet ikke kun består av politibetjenter. Det finnes andre veier inn til drømmejobben, men det handler da også om hva og hvem man vil jobbe med.

Min drøm

I mitt tilfelle ble det veldig klart at det å jobbe nærmere mennesker var og er viktig for meg. Barnevernstjenesten hadde sikkert vært spennende og er absolutt en arbeidsplass jeg vil innom, men mitt mål er å kunne jobbe i skolen eller med prosjekter i barne-, ungdoms-, og familiedirektoratet (BUFdir). I BUFdir ønsker jeg å kunne jobbe med rekruttering av fosterfamilier og skape større mangfold blant de som er fosterfamilier i dag.

Mange barn har ulik bakgrunn og for å kunne imøtekomme foreldre i en situasjon der barnet ikke kan bo hjemme, kan mangfold være avgjørende. Jeg ønsker også å kunne bidra til utvikling av barnevernstjenesten i dag, og derfor håper jeg å kunne jobbe i BUFdir en dag. I skolen ønsker jeg å jobbe som miljøarbeider for å finne måter å la elevene mestre skolen på og finne sin motivasjon. Hvordan inkludere de mer og gjøre skolehverdagen enklere. Skolen er en ekstremt viktig arena der barn og unge kan trenge god oppfølgning av en dyktig miljøarbeider.

 

Ambassadør Jørgen og Fatema

Arbeidsmulighetene etter fullført bachelor er gode, men det er lett å bli litt blind under jakten. Barnevernspedagoger er i skolen, i ulike barnevernsinstitusjoner, i direktorat og departement og ikke minst, barnevernstjenesten. Om jeg fortsatt vil følge mitt mål fra tidligere, kan jeg også søke jobb i politiet. Mulighetene for arbeid med barn og ungdom er store, det handler om å se litt utenfor det tradisjonelle. Min venninne er barnevernspedagog og jobber som pedagogisk leder i barnehage. Det er ikke en jobb mange tenker på som naturlig for barnevernspedagoger.

Videre studier

Mulighetene for videre utdannelse er også tilstede hvis man vil fordype seg enda mer innenfor et fagfelt. Noen går videre innenfor familieterapi, arbeid med rus og avhengighet, psykisk utvikling hos barn og unge. Det er en rekke muligheter. Slik fordypning med master eller videreutdanning øker kompetansen din og gjør deg mer for attraktiv på arbeidsmarkedet. Det kan også være spennende hvis man vil jobbe innenfor et spesifikt fagområde og gruppe mennesker. Mulighetene er mange og du trenger ikke nødvendigvis å kun jobbe med barn.

 

Foto: Det kongelige hoff/ Alexander Eriksson

Jeg kjenner til en sosiolog i politiet, en journalist som er utdannet sykepleier, en lærer som er utdannet jurist. Våre utdanninger kan skape mange muligheter og veier. Det handler om å gå litt ut av boksen og se hva som faktisk finnes der ute. Det er ganske lett å holde seg til det tradisjonelle, og det er ikke nødvendigvis galt. Mange velger utdanning basert på en spesifikk type jobb man ønsker å jobbe med. Hvis man ser ut av boksen og finner noe annet på veien, vil det kanskje være fine jobber å teste før man lander drømmejobben?

Publisert: .
Sist endret: .