Language: NOR | ENG

Unngå ZOOM-out av studiet

Covid-19 betyr en ny form for undervisning både for studenter og våre forelesere. Forelesninger på Zoom er på mange måter den nye hverdagen, men hvordan tilpasser vi oss denne undervisningsformen? 

På mange måter må vi nå mer enn noen gang være ansvarlig for egen læring. For oss studenter kan det være vanskelig å følge med på Zoom, siden vi står ovenfor distraksjoner som vi ikke er vant med fra forelesningssalen. Verken student eller foreleser får kontakt med den andre part på samme måte som ved fysisk undervisning. Det er litt som skillet mellom det å gå på kino, og det å se på Netflix. Både på kino og i fysiske forelesninger er det nærmest et sosialt krav om å følge med. Når vi ser på Netflix eller Zoom, forsvinner disse kravene. Det er faktisk ingen som legger merke til om vi sitter på mobilen, eller gjør andre ting. Vi må stille krav til oss selv på en helt annen måte enn hva vi er vant med.

Så hvordan får vi egentlig maksimalt utbytte av nettundervisning, når vi kun møter foreleseren gjennom en skjerm?

online 2

Det kan være vanskelig å forstå alt som blir sagt på Zoom, men det betyr ikke at løpet er kjørt. Det finnes mange måter å tilegne seg kunnskap på, og nettundervisning er kun én måte. Når det kommer til studieteknikk, er det opp til hver enkelt student å finne ut hva som fungerer. Vi lærer alle best på ulike måter. Det er ikke sikkert at undervisning på Zoom gjør at du lærer best. Misforstå meg rett, jeg tipser ikke om å droppe alle forelesninger – jeg tipser om å sjekke ut ulike måter å lære på.

Det finnes så mange måter å lære på. Finn ut hva som fungerer for deg. Det kan være å lytte til forelesninger, se videoer, lese artikler, lytte til podcast og mye mer. Nå tenker du kanskje «foreleseren min legger ikke ut link til videoer på YouTube eller podcaster som passer til mitt pensum», og da sier jeg "det betyr ikke at det ikke finnes!". Selv om ikke foreleseren har lagt det ut, kan det fortsatt inngå i pensum. Faget er større, og strekker seg dypere enn det foreleseren har mulighet til å presentere. 

Enhver teori som blir presentert på studiet har forankring et sted. Det er ikke slik at forelesere kommer på en teori kvelden før undervisning, for så å presentere det dagen etter. Nei. De tar ofte utgangspunkt i kjente teorier som har eksistert i lang tid. Foreleseren velger en måte å fremstille disse teoriene på.

På bachelor i organisasjon og ledelse blir vi presentert for mange ulike teorier og modeller innenfor ledelse. Et eksempel er Blake & Moutons lederstilmodell, som også kalles «ledergitteret».

ledergitt2

Foreleseren gjør sitt beste for å forklare oss studenter hva «ledergitteret» går ut på. Det kan være du ikke forstår hva denne modellen går ut på – selv etter en forelesning om "ledergitteret". Hvis du ikke lærer noe av måten foreleseren fremstiller «ledergitteret» på, eller andre modeller for den saks skyld, finnes det eksterne ressurser som presenterer det på en annen måte.

Hvis du søker på «Bake & Mouton» på Google eller YouTube finner du massevis av videoer og tekster som forklarer «ledergitteret» på ulike måter. Ikke bare gjelder dette for «ledergitteret», det gjelder også for andre modeller og temaer som inngår i ditt pensum. Om du studerer sykepleie, idrett eller økonomi, så finnes det garantert mer stoff enn det foreleseren presenterer.

 

ledergitteret

Mange tenker kanskje at det å studere kun innebærer å gå på forelesning, notere og lese litt i pensumbøkene. Det er ikke sikkert det fungerer for alle.

Personlig lærer jeg best når jeg får en visuell fremstilling. Jeg får en dypere forståelse av temaet dersom jeg ser videoer på YouTube, enn om jeg kun hører noen snakke. Likevel prøver jeg å få med meg hva som blir sagt i forelesningene for å finne ut av hva som er viktig. Jeg leser oppsummeringer i pensumbøkene for å se hva som blir trukket frem. På denne måten prøver jeg å hente frem essensen i faget. Hva handler det egentlig om? Hva skal jeg egentlig lære?

Mitt råd til deg som student er at du selv må finne ut hvordan du lærer best. Kanskje får du mer ut av nettundervisning enn fysisk undervisning? Kanskje lærer du best ved å notere når noen prater? Kanskje du ikke vet hvordan du lærer? Min oppfatning er at det er nettopp dette vi skal finne ut av som studenter. Vi skal lære å lære. Hvilken fantastisk mulighet vi har til å gjøre det akkurat nå.

- Eirin

Publisert: .
Sist endret: .
Vil du hjelpe oss å bli bedre?

Vil du hjelpe oss?

Vi vil bli bedre. Høsten 2021 lanseres inn.no på ny nettløsning. Vi setter pris på om du hjelper oss ved å svare på en kort spørreundersøkelse.

Du kan lese mer her.

Ønsker du å delta?