Language: NOR | ENG

Ting du kanskje lurer på før du starter på folkehelsearbeid

Da jeg søkte studieplass tilbake i 2018 hadde jeg mange spørsmål knyttet til det å bli student. Svarene på mange av disse spørsmålene vil jeg fokusere på i dag, da mange av dem fortsatt er gjeldende for studenter som i dag er i samme situasjon som jeg var. 

Som student på bachelor i folkehelsearbeid har jeg tidligere fortalt dere en god del om hva denne bacheloren inneholder og hvorfor jeg anbefaler det til deg som er interessert i fysisk aktivitet og kosthold. Nå, en knapp måned etter søknadsfristen håper jeg at mange av dere har søkt og dere ønsker jeg å fortelle litt mer om hvordan studieåret normalt er bygd opp.

Før jeg begynte på studiet tenkte jeg mye på hvor ofte jeg skal være på skolen, om det er mye obligatorisk oppmøte, om feriene, praksis og om hva slags jobb som eventuelt kan kombineres med studiene. I dag sitter jeg med en del kunnskap rundt dette, og jeg tenkte å bruke anledningen til å dele det med dere.

Om skoleåret 

Studiestart er som regel rundt 15.august, plus minus noen dager og høstsemesteret varer til jul. Høsten 2020 er det åpningsseremoni for studiested Elverum tirsdag 18. august. 

På bachelor i Folkehelsearbeid kan det forekomme eksamen allerede i oktober/november, så er resten vanligvis i begynnelsen av desember. I oktober pleier det å være en uke det er ikke satt opp undervisning og det kalles for en studieuke, der du får mer tid å lese på egen hånd. 

Vårsemesteret begynner rundt 5. januar og de siste eksamenene arrangeres i begynnelsen av juni. Dette semesteret ser ut til å være litt lengre enn høstsemesteret men her kan du blant annet glede deg til en uke påskeferie i tillegg til praksis. 

Om timeplanen

Timeplanen er som regel ganske varierende og det er ikke to uker i løpet av hele skoleåret som er helt like. Dagene er også forskjellige, noen dager er det kun teori eller kun praktiske økter mens andre dager er det begge. Det varierer også  hvor mange timer som er satt opp for dagen, både kortere og lengre dager kan forekomme.

Ofte er det også noen fridager iblant. Det som er sikkert er at forelesningene holdes mellom kl.08.00 og kl.16.00. Jeg har aldri hatt undervisning etter klokken 16.00. Dette kan være nyttig info for de som planlegger å søke deltidsjobb. Timeplanen pleier å komme ut i løpet av juli eller i begynnelsen av august, og dere finner den i  TimeEdit.   

Skjermbilde 2020-05-18 kl. 22.39.28

Slik så timeplanen min ut for andre uke på første året

Om oppmøte og arbeidskrav

Det er vanligvis obligatorisk oppmøte for alle førsteårsstudenter på åpningsdagen, ellers kan du miste studieplassen din. Jeg anbefaler også å møte opp på de aller første øktene i hvert fag. Da gir emneansvarlig viktige beskjeder om innhold i emnet, som for eksempel pensum, oppmøte, arbeidskrav i emnet og eksamen. 

De fleste emnene har obligatoriske aktiviteter med krav på 80 prosent deltagelse, i tillegg til en del obligatoriske arbeidskrav i form av individuelle eller gruppeinnleveringer. Forelesningene er som regel ikke obligatoriske, men sterkt anbefalte. Det er jo mye lettere å få stoffet godt forklart av foreleseren enn å sitte hjemme og prøve å finne ut av ting på egen hånd. Det får vel alle erfart selv, vil jeg tro! 

Om ferier

Lengden på feriene er avhengig av eksamensdatoer som blir satt opp av høgskolen. Noen ganger slutter man tidligere og andre ganger blir ferien litt kortere på grunn av en sen eksamen. I 2018, for eksempel, var vi på folkehelse allerede ferdig til jul 10.desember, mens i fjor hadde vi eksamen 16. desember. Det samme gjelder også sommerferien. I fjor var min siste eksamen 6.juni, mens jeg nå har min siste eksamen 11. juni. Påskeferien er alltid på 8 dager. 

DSC_0014nnnnn

Det er alltid deilig med juleferie!

Om praksis 

Til sammen er det fem ulike praksisperioder i løpet av bachelorutdanningen. Første året hadde jeg praksis på SFO der jeg fikk tildelt praksisplass av høgskolen mens andre året var det planlagt med to selvvalgte praksisperioder i løpet av våren. Selvvalgt betyr at vi studenter kontakter mulige praksissteder i hjemkommunene våre og ordner praksisplass selv.

I februar hadde jeg praksis hos  Frisklivssentralen i Åmot og det var egentlig en vårpraksis til som jeg skulle tilbringe hos Åmot kommune som jeg dessverre ikke fikk gjennomført på grunn av virusutbruddet. I tredje året er det også praksis i løpet av høstsemesteret der jeg igjen får muligheten til å velge praksisplass selv. I det siste semesteret er det et prosjektarbeid i grupper som skal gjennomføres. 

Om skolefrie perioder

Det er som regel mange hull i timeplanen som det er lurt å fylle opp med eget arbeid, enten alene eller i kollokviegrupper. I denne studentstyrte tiden driver jeg og mine medstudenter ofte med gruppeoppgaver, leser pensum og prøver å tilegne oss kunnskap i de ulike emnene så vi slipper å stresse så mye før eksamen.

Man kan også dra på skolen og lese der eller bestille grupperom for å drive med gruppearbeid. Det er også lurt å snakke faglig med hverandre. Det gjør at stoffet sitter bedre og man får en bedre forståelse om hvordan ting henger sammen ved å høre på hverandre og dele ulike type erfaringer. Dette er jo ikke noe obligatorisk og alle får bruke tiden sin helt fritt, men det er noe som er anbefalt og virkelig hjelper. Etter en effektiv arbeidsdag på skolen kan alle kose seg om ettermiddagen med god samvittighet. 

 

DSC_1669

Det er mange som leser og jobber med skoleoppgaver på biblioteket

Det var alt som jeg tenkte å dele med dere i dag men kontakt meg gjerne om det er noe mer som er uklart.

Reka

Publisert: .
Sist endret: .