Language: NOR | ENG

Ti grunner til å bli student ved Høgskolen i Innlandet

Hva er det beste med å være student ved HINN? Andrea gir deg her sine beste grunner til å studere ved våre studiesteder. 

Etter fire år som student ved HINN har jeg her listet opp hvorfor du bør søke på ett eller flere av høgskolens studietilbud.

1. Mindre og inkluderende studiesteder

Noen vil tenke at et mindre studiested er en ulempe når du vurderer ulike høgskoler, men min erfaring er at dette er en stor fordel. På denne måten får hver enkelt student et tettere forhold med foreleserne, og det blir et fantastisk studiemiljø. Studiestedene er heller ikke i storbyene, noe som gjør leieprisene mye rimeligere. Høgskolen i Innlandets største studiested er i dag lokalisert på Lillehammer med 5000 studenter.

2. Nærhet til naturen

Alle studiestedene tilknyttet HINN ligger fint plassert på Østlandet med natur på alle kanter. Når fjellturer og andre naturopplevelser er rett utenfor døren er det et svært friskt pust i studiehverdagen.

3. Varierte studiesteder

Selv om det som er felles mellom studiestedene er at de ligger nært natur og er mindre enn de aller største med titalls tusen studenter, så er det svært varierte studiesteder med ulike fokusområder. Vi har:

 • Studiested Blæstad
  •  anvendt økologi, landbruksfag og bioteknologi (institutt for jordbruksfag)
 • Studiested Elverum
  • helse og sosialvitenskap
 • Studiested Evenstad
  • anvendt økologi, landbruksfag og bioteknologi (institutt for skog- og utmarksforvaltning)
 • Studiested Hamar 
  • lærerutdanning og pedagogikk (institutt for pedagogikk og samfunnsfag),
  • audiovisuelle medier og kreativ teknologi (institutt for spillteknologi)
  • institutt for bioteknologi.
 • Studiested Lillehammer
  • lærerutdanning og pedagogikk (institutt for pedagogikk),
  • Handelshøgskolen Innlandet – økonomi og samfunnsvitenskap (institutt for juss, psykologi og samfunnsfag)
  • audiovisuelle medier og kreativ teknologi (institutt for TV-utdanninger)
 • Studiested Rena
  • Handelshøgskolen Innlandet – økonomi og samfunnsvitenskap (institutt for økonomi, ledelse og innovasjon)

Dere kan lese mer om alle de enkelte studiestedene  HER.

4. ‘Gratis’ utdannelse

Høgskolen i Innlandet er en offentlig høgskole. Det vil si at du ikke betaler skolepenger, kun en semesteravgift på i underkant av 800 kroner. Når du i tillegg da tenker på at disse studiestedene er plassert i mindre byer som gjerne gjør leieprisene rimeligere enn i storbyene blir det kort oppsummert en svært rimelig utdannelsesmulighet.

5. Gode praksismuligheter

Muligheter for praksis varierer mellom studiene, men veldig mange tilbyr dette på et eller annet vis. Barnehageutdanning, tannpleie og sykepleier er noen studier der praksis er en svært sentral del av utdanningen og derfor også integrert i studieløpet. For andre studier som Music Business linjene legges praksis opp som et valgfag.

Bilde av våre studiesteder.

6. Du kan dra på utveksling

Høgskolen i Innlandet har et omfattende samarbeid med internasjonale studiesteder som gjør det mulig å ta deler av utdanningen i utlandet. En god del studier har et semester med utenlandsopphold som en del av utdanningsløpet, mens andre ikke har det. Der det ikke er en opplagt del er det som oftest allikevel mulig å dra på utveksling om man ønsker det. Man må søke om godkjenning og som hovedregel må du ha studert i ett år før du kan reise på utveksling.

7. Dyktige eksterne forelesere

Noe jeg ser på som en svært stor fordel ved å være student ved Høgskolen i Innlandet er at det tas inn svært kunnskapsrike eksterne forelesere for å belyse temaer innenfor det arbeidsmarkedet de enkelte studentene skal ut på senere. På denne måten får vi ikke kun informasjon fra forelesere, men også møte erfarne mennesker som er ute i den aktuelle bransjen. På Music Business har vi blant annet hatt besøk av ledelsen hos Sony Music Norway, artister som Ravi og Christian Ingebrigtsen, og fra andre aktører som står sentralt i musikkbransjen som Music Norway og TONO.

8. Muligheter for videreutdanning

De aller fleste studiene har muligheter for videreutdanning. Enten om dette er videre til bachelor fra årsstudium, til master og også noen tilfeller med mulighet for doktorgrad. Fra bachelor til master er det ofte nødvendig å tenke seg litt om i forhold til valgfag. I enkelte tilfeller må man også ta noen ekstra fag, men det er fullt mulig å gjennomføre. Jeg har for eksempel prioritert valgfagene mine slik at jeg kan gå videre til master i økonomi og ledelse – spesialisert i markedsføring.

9. Utdannelser som gjør deg ettertraktet på arbeidsmarkedet

Som dere nå forstår har Høgskolen i Innlandet utallige muligheter for deg som ønsker å bli student. Med 105 forskjellige studier er du nærmest garantert å finne en studieretning som passer deg og dine ønsker, samtidig som du får en utdannelse som gjør deg ettertraktet på arbeidsmarkedet når du har fullført.

10. Fornøyde studenter

I flere år har Høgskolen i Innlandet og studieretningene kommet godt ut på NOKUTs studiebarometerets undersøkelser om hvorvidt studentene er fornøyde med studiet. 

Som du forhåpentligvis forstår ut i fra dette er det mange grunner til å velge Høgskolen i Innlandet. Selv studerer jeg på HINN Rena, og er veldig fornøyd med mine studievalg. Jeg tok først Bachelor i Music Business Management, og nå Master i økonomi og ledelse - spesialisering i markedsføringsledelse. Jeg har hatt en kjempegod opplevelse av hele Høgskolen også etter å ha besøkt alle studiestedene i løpet av årene mine ved HINN.

Hvis det er noe som helst du ønsker mer informasjon om, så finner du det meste på  www.inn.no.

Publisert: .
Sist endret: .