Language: NOR | ENG

Studieteknikkene som har fungert for meg

Som student kan det være vanskelig å finne studieteknikker som fungerer optimalt. Men hvilke har jeg gode erfaringer med? Det får du svaret på i dette innlegget. 

Overgangen fra å være elev til student kan på enkelte områder være krevende. Noe av det jeg synes var vanskelig med denne overgangen var å finne gode studieteknikker. Mengden pensum kan tidvis oppfattes som overveldende, så gode studieteknikker vil være viktig for å komme seg gjennom.

Jeg har nå vært student i to år og det er knyttet stor spenning til avslutningen av dette vårsemesteret. Dette fordi vi nå har kommet oss gjennom alt vi skal av fagstoff. Nå gjenstår kun muntlig eksamen før sommerferie, praksisperiode og etter hvert fullført bachelor. Så hva har jeg lært av studieteknikk disse to årene? Det skal du nå få lese om.

En felle å gå i

Jeg har alltid vært en som må lese utallige ganger før noe sitter. Gjennom ungdomsskolen og videregående har min teknikk alltid vært å pugge i forkant av prøver og eksamener. Jeg skjønte derimot raskt at jeg ikke kommer langt med å pugge som student på HINN. 

Når du tar høyere utdanning er det viktigere med en generell forståelse av faget, fremfor å pugge hvor mange ord en baby i gjennomsnitt klarer å si ved visse aldre. Jeg har gått i den fella og det har ikke bidratt til annet enn at jeg har blitt liggende langt etter med alt annet som også skal leses. 

Hva er viktigst?

Som student bør du lære deg å skille mellom hva som er viktig og mindre viktig av fagstoffet. Dette er noe jeg fortsatt synes er vanskelig, men her er det mengdetrening som gjelder. Jo mer erfaring du får som student, jo enklere blir denne forståelsen. Dette handler igjen om at det viktigste er en grunnleggende forståelse, og at man skal kunne se en sammenheng mellom alt. 

For å vite hva som er viktigst er det lurt å følge med på hva som blir sagt i forelesning. Kan du det som blir sagt i forelesning, er du på god vei. Til muntlig eksamen valgte i hvert fall jeg å rette oppmerksomheten mot  powerpoint-presentasjonene som har blitt lagt ut, og da klarte jeg å skille mellom hva som måtte leses og ikke. 

Betydningen av en kollokviegruppe

Det er varierende i hvor stor grad jeg har brukt kollokviegruppe, men både våren første året og høsten andre året ble det brukt mye tid med kollokviegruppen min.

En kollokviegruppe er en samlet gruppe medstudenter som kan brukes til å fordele, diskutere og jobbe felles med pensum. I høst valgte min gruppe å fordele alt av pensum, der vi lagde sammendrag av de kapitelene vi selv fikk utdelt og sendte det til resten av gruppen. Hensikten var at vi skulle slippe å lese alt selv, da vi hadde ekstremt mye å lese i den perioden. Dette er noe jeg vil anbefale, men jeg vil råde deg til å ikke la det bli like intenst som det endte med å bli hos oss.

Vi skrev alt for detaljerte sammendrag og brukte for mye tid på egne kapitler, som første til at vi så vidt fikk tid til å lese gjennom det andre hadde skrevet. Vi ble da veldig gode på egne kapitler, men manglet mye annen kunnskap. 

Hvordan en kollokviegruppe jobber vil variere fra gruppe til gruppe. Min erfaring at det er godt å bruke gruppen sin til å diskutere faget og kunne stille spørsmål rundt det man er usikker på.

B078C73D-F1A1-44B0-A218-B31DE82DAF97

Noen av de jeg har jobbet mye med det siste året

En knagg å henge noe på

Noe som hjelper meg med å huske hva jeg leser er å se etter sammenhenger og assosiasjoner. Jeg prøver å knytte ulike teorier eller fagstoff opp mot eksempler fra eget liv. Det å ha en knagg å henge noe på gjør at hukommelsen jobber litt raskere. 

Den kjære markeringstusjen

Er det noe jeg har brukt flittig så er det markeringstusjer. Kanskje litt vel mye, men det har også vist seg å være det mest effektive for min del. Grunnen til dette er fordi det har vært veldig enkelt å finne tilbake til nyttig stoff når jeg har skrevet oppgaver og arbeidskrav. Noen ganger markerer jeg alt det viktigste i teksten gult. Andre ganger har jeg fordelt det i ulike farger.

For eksempel viktige begreper i rosa, forklaringer i blått og annet viktig i gult. Jeg er også veldig fan av tankekart i forkant av eksamener eller muntlige fremlegg. 

B29361AE-009C-40EF-BC5F-2249469954AD

Ta deg fri

Vi vet det alle sammen, men ikke alle er like flinke på det. Husk å ta pauser både under lesing og noen ganger en hel dag fri. Det kommer lite godt ut av å lese tilnærmet kontinuerlig, det går utover både livskvalitet og hukommelse. 

Studietiden skal være moro og bestå av mer enn pensumlesing! Husk også at man som regel kan mye mer enn man tror. Det har i hvert fall jeg oppdaget i det siste.

Studieteknikk handler om å prøve seg frem og med tiden finne ut hva som funker for akkurat deg. Lykke til med eksamensperioden!

Klem, Amanda.

Publisert: .
Sist endret: .