Language: NOR | ENG

Slik er det å lede et bachelorprosjekt

På TV-skolen får vi mange utfordringer. Nå er jeg i mitt aller siste semester, og har fått ansvaret for en bachelor-produksjon med flerkamera-klassen. 

Da jeg begynte å studere på TV-skolen var bachelor-prosjektene den store snakkisen blant de som gikk siste året. Da var det Gullrutens Fagpris som skulle produseres, og sendes på TV2. Det er stor fallhøyde for studenter å sende noe på riksdekkende TV, noe som gjorde at alle la ned en ekstra innsats for å få sendingen så god som overhodet mulig.

I år er det dessverre ikke noen Gullrutens Fagpris, men heller et konsept vi skal utvikle selv! Dette blir spennende på en helt annen måte, og vi får muligens i større grad vise fram mer av det vi har lært. 

Å være en leder

Som prosjektleder sitter jeg med det øverste ansvaret for produksjonen. Det er mye som skjer fra starten av et prosjekt til avvikling. Vi begynte i desember med idéutvikling, og sitter nå med et konsept som vi skal detaljplanlegge de kommende ukene. Før påsken er det mange redaksjonelle ting som skal på plass, så de tekniske stillingene kan planlegge sine ting.

Prosjektlederen er den som sparker i gang en produksjon, og som delegerer ansvar til de som kan det. Forhåpentligvis kan jeg etter hvert trekke meg litt mer tilbake, og heller fokusere på å følge opp de ulike faggruppene. 

Fasene i prosjektet

Det er ulike faser i et prosjekt, uansett hva du skal lage. I dette prosjektet, som er et flerkameraprosjekt som skal sendes live, ser fasene slik ut: Idéutvikling, preproduksjon og produksjon. Det er ikke noen etterarbeidsfase, fordi vi gjør det live. 

Vi står nå midt i idéutviklingen, og begynner å føle på presset. Sendingen er 30. april, og det er enda mye som ikke er på plass. Det er mye som må landes, slikt som location, budsjett, leie av utstyr og booking av gjester, bare for å nevne noe!

Etter påska går vi inn i det som heter preproduksjon, som er fasen rett før avvikling. Produksjonsuka er hektisk, men utrolig gøy. Da gjelder opprigg, prøver og sending for alle penga, og det er mye som skjer på kort tid. Når sendingen er ferdig, er det å rigge ned, rydde opp og dra hjem! En nydelig tradisjon før corona-pandemien var også wrap-fester! Dette er en fin arena hvor man kan bli kjent med de man jobber med på en ny måte. 

Idéutvikling

Det er noe veldig spennende med å utvikle og gjennomføre et nytt konsept. Her har vi mange muligheter til å gjøre noe nytt, og utforske nye måter å gjøre ting på. Vi har en stor idé, som vi håper vi kan gi noe av betydning til målgruppa vi har satt oss.

Nå skal det også si at vi har kanskje valgt den vanskeligste målgruppa, men det er også noe av sjarmen! Vi vet ikke om det kommer til å slå an, men ved å bruke alle verktøy vi har lært de siste årene krysser vi fingrene, og håper på det beste! På TV-ledelse får vi grundig undervisning i idéutvikling, og har mange workshops med flere kjente navn ute i bransjen. 

Studenter som har et digitalt ideutviklingsmøte.

Under et idèutviklingsmøte, tidlig i januar

Prosjektledelse på TV-skolen

Det er viktig å påpeke at TV-ledelse også er et ledelses-studium, på lik linje med andre ledelses-studier (f.eks. organisasjon og ledelse, økonomi og ledelse etc).

TV-ledelse er spesifikt rettet mot TV, og her blir vi utdannet til prosjekt- og produksjonsledere. Vi har en praktisk utdanning, noe som betyr at vi alltid jobber på et prosjekt hvor vi skal samarbeide med andre. Her får man med andre ord muligheten til å få erfaring samtidig som man studerer, det er det ikke mange andre studier som kan vise til. I tillegg studerer jeg også med potensielle fremtidige medarbeidere, noe som er veldig kult. 

De neste tre månedene

Veien videre for meg består av å utvikle prosjektet best mulig, samtidig som jeg skal skrive en bachelor-oppgave. Det er mange jern i ilden samtidig på TV-skolen, og for ledelse-studenter innebærer det siste semesteret også en skriftlig bachelor-oppgave.

Når den er levert innen 21. mai skal jeg være innspillingsleder på Litteraturfestivalen, som er det andre bachelorprosjektet til flerkamera. Her samarbeider de med NRK, noe som er veldig spennende. Frem til da skal jeg jobbe hardt, raskt og effektivt, og forhåpentligvis rekker jeg å ha en liten påske-ferie. 

-Stine, 3.klasse TV-ledelse

Publisert: .
Sist endret: .