Language: NOR | ENG

Siste året på master

Nest siste semester er i gang, og også nå er det mye faglig vi skal lære. 

God onsdag! 

Til tross for at det på siste året av Master i økonomi og ledelse - spesialisering i markedsføringsledelse går med mye tid til å jobbe med selve masteroppgaven skal vi også ta til oss en god del faglig innhold. Høstsemesteret består av fire fag, før vi til våren ikke har noen fag og kun skal fokusere på masteroppgaven. Dette siste semesteret med faglig innhold har vi hatt mulighet til å velge fag relativt fritt, som vil si at det kun egentlig er ett fag som er obligatorisk for alle. Det betyr at jeg har kunnet velge fag fra alle tre hovedprofiler; markedsføringsledelse, økonomistyring eller digital ledelse og business analytics. Dette gjør at alle har mulighet til å spesialisere innenfor de fagene som er mest relevante for hva man selv ønsker å drive med i fremtiden, eller for å få en bredere forståelse. For min del har jeg nå fag som alle er ment å gi meg en dypere forståelse innen markedsføring, men også bygge en grunnleggende og god forståelse for økonomistyring og strategi. 

Dette innebærer også at vi har eksamen når det nærmer seg jul, men med fagene jeg har valgt blir dette også litt annerledes. I år tar jeg som nevnt fire fag: Kvalitativ metode; strategiske allianser og internasjonalisering; økonomistyring, prosjektledelse og innovasjon; og krise i markedsrelasjonene. Med disse fagene skal jeg før jul levere en individuell semesteroppgave, én 4-timers eksamen på skolen, én semesteroppgave i gruppe og én individuell hjemmeeksamen på 48 timer. Dette er mer varierende eksamensformer enn vi har hatt tidligere,  og det blir nok veldig bra å få mer variasjon enn kun standard hjemmeeksamen og 4-timers eksamen på skolen. 

Akkurat som tidligere i studieløpet stiller også dette semesteret krav til at det gjøres mye arbeid med pensum. Vi har fire arbeidskrav i hvert fag, hvorav det er obligatorisk å gjøre minimum tre i hvert fag for å få gå opp til eksamen. Normalt sett er halvparten av arbeidskravene individuelle og halvparten skal gjøres i gruppe. Dette innebærer mye lesing og arbeid med pensum for å få en dyp forståelse for teorien som ligger til grunn. Når man starter på en master of science så må man forvente at det er mye teori, men det føles allikevel overveldende på starten av hvert semester. Heldigvis viser erfaring til at alt vi leser er nyttig opp mot eksamen, til videre fag senere, og ikke minst til selve masteroppgaven. 

Jeg skal tilbake til å arbeide med arbeidskrav og semesteroppgave nå, men jeg håper dere alle har en flott kveld og uke videre! 

//Andrea 

Publisert: .
Sist endret: .