Language: NOR | ENG

Økonomiske fordeler ved å bli lærer

Visste du at lærerstudenter blant annet kan få slettet deler av studielånet? Det visste ikke jeg da jeg startet med lærerstudier. Hva jeg tenker om de økonomiske fordelene kan du lese om i dagens blogginnlegg. 

Om du ikke visste det fra før så har lærerutdanningen blitt 5-årig, med en mastergrad. Det innebærer høyere startlønn. Som nyutdannet lærer vil jeg ha en startlønn på ca. 500.00 kr i året. Nå er ikke jeg noen lønns-ekspert, men jeg tror det er ganske greit. En liten ting som er greit å vite er at så lenge du har tatt master, vil du bli ansatt og lønnet som lektor.

Sletting av studielån

Har du tenkt til å ta opp studielån mens du studerer for å bli lærer? Vel da kan jeg glede deg med at det finnes muligheter for å få noe av lånet slettet. 

Dersom du fullfører 5-10. trinns utdanningen og jobber som lærer i minst tre år, da får du faktisk slettet 51.000 kroner av studielånet ditt. For å få det til må du fullføre studiet på normert tid og jobbe som lærer i tre av de seks første årene dine etter at du er ferdig utdannet.

Er du interessert i å slette enda mer av studielånet ditt?

Vel, da er det bare å ta seg en tur til nord. Om du tar deg jobb som lærer i Nordland, Troms eller Finnmark etter endt utdanning, så kan du jammen meg få slettet 55.000 kroner til av studielånet ditt. Kravet er at du jobber som lærer i 3 av 6 år etter at du har fullført utdanning i de nevnte stedene. Det finnes også ordninger for å få slettet enda mer av studielånet, dersom du er yrkesaktiv i Finnmark og Nord-Troms.

Som du ser er det mange økonomiske gulrøtter dersom du velger å bli lærer. Trives du i nord, da har du i tillegg ekstra muligheter for å slette mye studiegjeld.

Å være lærer er en veldig viktig jobb og ikke minst et givende yrke, så noen økonomiske fordeler på toppen skader ikke. Disse fordelene har kommet fordi det kommer til å bli lærermangel i Norge, og da særlig i nord. 

Ikke motivert av penger

For meg har ikke disse fordelene noe å si, da jeg alltid har visst at jeg skal bli lærer og heller ikke tar opp studielån. Jeg bor hjemme hos mine foreldre og har derfor ingen behov for studielån, men dersom jeg velger å flytte ut før studiet er ferdig, er det greit å vite at studielånet kan bli mindre.

Selv har jeg ingen planer om å flytte til nord for å jobbe, men man vet jo ikke hva som skjer i framtiden.

Publisert: .