Language: NOR | ENG

Noen råd til deg som tar master

Har du startet på master ved HINN? Vår masterstudent Andrea gir deg her sine beste tips. 

Mange av studentene på HINN fortsetter med videre studier på masternivå. Noen av dere har kanskje startet på master slik jeg gjorde høsten 2018, og da er det noen ting som er greit å huske på.

Først og fremst er det helt nødvendig å møte opp første dag for registrering slik at du ikke mister studieplassen. I løpet av oppstartssamlingen vil du også få informasjon om alt du trenger å vite fremover. For meg var det et opplegg for å bli kjent med både egen klasse og de andre spesialiseringene. Dette ville jeg ikke gått glipp av om jeg var deg. Rent praktisk bør du også huske på å søke om stipend, betale semesteravgift og godkjenne studieplanen tidlig slik at du får utbetalt stipend så fort som mulig på starten av semesteret.

Masteren i økonomi og ledelse her på Rena er lagt opp samlingsbasert. I løpet av semesteret er det kun fire samlinger for hvert fag. Det er bare obligatorisk å møte opp i 50 prosent av forelesningene, men det vil uten tvil være nyttig å møte i hver eneste forelesning. Det merkes godt at enkelte henger etter dersom de ikke møter én gang, og alt foreleseren gjennomgår er nyttig for å få en dypere forståelse for temaet du kanskje skal skrive om i et arbeidskrav. Ikke minst åpner samlinger for diskusjoner og refleksjon slik at du får nye innspill som du ikke får med deg dersom du kun møter opp på det obligatoriske.

I forkant er det viktig at du mentalt forbereder deg på at det er mye å gjøre som masterstudent, for det er det. Master er absolutt mer krevende enn hva bachelor er, og krever høy grad av selvstendighet og selvdisiplin. Etter oppstartssamlingen vil det forventes at du leser mange artikler og gjennomfører arbeidskrav allerede til første samling før du i det hele tatt har fått noen undervisning. Sånn sett er første semester kanskje mest krevende, fordi arbeidsmengden for mange kommer litt brått på. Men ved å jobbe godt med disse arbeidskravene stiller du forberedt til forelesning, og jeg kan garantere at alt du gjør og leser vil du få bruk for til eksamen.

Mitt viktigste råd til deg som skal starte på master til høsten er å forberede deg på at det blir mye arbeid. Det blir krevende, men det blir også veldig gøy. Å studere med en klasse der alle er engasjert i å lære og spesielt interessert i den spesialiseringen vi går gjør at det blir motiverende og lærerikt å studere.

Jeg ønsker dere alle lykke til!

Publisert: .
Sist endret: .