Language: NOR | ENG

Min drømmejobb etter fullførte lærerstudier

Dagens blogg handler om drømmejobben. Visste du at når du utdanner deg som lærer, så må du ikke ha den typiske lærerjobben på en skole? Det finnes nemlig utrolig mange muligheter. 

Min drømmejobb er å jobbe i en naturskole, men hva er en naturskole?

«Hamar naturskole formidler kunnskaper om naturen og dens sammenhenger i den hensikt å gi elever i grunnskolen og ansatte i skole og barnehage innsikt, respekt, engasjement og kunnskaper om natur, miljø, friluftsliv og kulturminner» er informasjonen som står om Hamar naturskole på deres nettsider.

Naturskolen tilbyr altså ulike opplegg for elever/barnehagebarn og ansatte. I tillegg har de forslag til aktiviteter man kan gjøre. Jeg vet at ulike tilbud som naturskolen har hatt er energidag for barn og kurs i matlaging for ansatte. Mat på bål i et bærekraftig perspektiv, innsikt i tømmerdrift, fokus på søppelrensking i Mjøsa, ulike sykkel-relaterte aktiviteter, miljødager og mye mer. Naturskolen på Hamar har naturligvis knyttet mange av sine tilbud til Mjøsa. 

Hvorfor er naturskole drømmejobben?

For det første er det ikke alle elever som passer eller trives i den vanlige skolen, og da kan naturskoler bidra med aktiviteter, inspirasjon og opplegg som treffer disse elevene. I tillegg syns jeg det er kjempefint å se elever lære i samspill med naturen. En annen ting er at elevene ofte forandrer seg når de får holde på med praktisk læring ute, og det å se elevene i praktisk læring ute er unikt.

Jeg tenker at noe av den viktigste jobben naturskolene gjør er å inspirere skoler rundt om til å ta i bruk området rundt skolen i undervisningen. For meg er det drømmen som lærer, å kunne inspirere og hjelpe andre til å ta i bruk naturen i undervisningen, uten at det nødvendigvis skal være utedager.

Drømmen må være det at jeg som en del av en naturskole kan hjelpe, bidra og inspirere andre til å ta vanlige skoletimer ute.

Hvorfor tenker jeg at jeg passer inn i en naturskole?

Jeg passer inn i en naturskole nettopp fordi jeg brenner for det jeg har nevnt ovenfor. Men også fordi jeg trives med å være ute i naturen og kanskje tenker litt annerledes. Ellers så passer også fagene jeg har ganske godt. Mat og helse passer veldig godt i forbindelse med mat laging i naturen, fisking, bær- og sopptur osv. Her er det bare kreativiteten som setter grenser.

Jeg har også naturfag som selvfølgelig passer inn på alle mulig vis. Jeg har også norsk, og jeg tror at det er et av fagene i skolen i dag som har minst timer i naturen. Det er ikke umulig å ha norsktimer ute, og jeg håper at jeg i framtiden kan bidra til at flere norsktimer blir gjort i naturen.

I en naturskole vil ingen dag være like, og man får se elevene i en helt annen setting, og jeg håper virkelig at dette blir en del av min framtid.

Publisert: .
Sist endret: .