Language: NOR | ENG

Master i økonomi og ledelse på Rena

Etter fire år på Rena er jeg nå i gang med det siste året på masteren, som vil si at det er tid for å skrive masteroppgave.

God onsdag alle sammen! 

For dere som ikke kjenner meg, så er mitt navn Andrea. Jeg er 23 år, tok Bachelor i Music Business Management ved Høgskolen i Innlandet, studiested Rena, og tar nå også  Master i økonomi og ledelse med spesialisering i markedsføringsledelse her. Alle årene har jeg bodd på Rena hvor jeg stortrives. Noe av det beste med Rena er at du alltid har utrolig fin natur rett i nærheten. Det er et lite og tett studiemiljø og vi har alt vi trenger her til tross for at stedet ikke akkurat er stort. 

For et år siden startet jeg på masterstudiet, og som flere av dere vet har det første året vært strålende både faglig og sosialt. Studiet er utfordrende, spennende, variert og givende. Høgskolen i Innlandet tilbyr tre spesialiseringer innen økonomi og ledelse; økonomistyring, markedsføringsledelse, og digital ledelse og business analytics. Noen fag har vi felles, andre har vi hver for oss. På denne måten får vi også innspill fra andre med ulike bakgrunner og erfaringer som gir en viere forståelse for fag og som åpner for mange gode diskusjoner. 

Nå som siste året er i gang er det også tid for å starte på selve masteroppgaven. Så langt har vi hatt to oppgaveseminarer og ferdigstilt temaer, og i stor grad også problemstilling. Nå er det også slik at masteroppgaven skrives i par, så sammen med en medstudent skal jeg frem til sommeren forske på vårt utvalgte tema. Vår interesse er størst mot merkevarebygging, og vi har valgt å se mer på hvilken effekt land har i merkevarebygging, med vekt på merkevarer som legger spesielt vekt på land i sin merkevarebygging og markedsføring. Snart må problemstillingen spisses inn enda mer, og det er mye teori som skal leses. Målet er å ha klart en innledning og et teorikapittel før jul, og gjerne også metodekapittelet om vi rekker. Det er veldig mye som skal gjøres, da vi nå også har fire fag og to semesteroppgaver frem mot jul. Det er ingen tvil om at det blir hektisk, men heldigvis er studiet lagt opp slik at vi får bruk for alt vi gjør i alle fagene, noe som gjør det motiverende å legge inn alt arbeidet som kreves for å gjøre det bra. 

Det har vært spesielt moro å se hvor mye forskjellig vi skriver om. Til tross for at vi på min spesialisering, markedsføringsledelse, er ganske få studenter så er problemstillingene veldig ulike ettersom vi har vært gjennom mye pensum som gjør det mulig for alle å finne tilspissinger vi er spesielt interessert i. Dette gjør det ekstra moro å samarbeide på seminarene da alle har ulike vinklinger og meninger om forskjellige tema. Studielederne har hele veien vært opptatt av kunnskapsdeling og at vi skal hjelpe hverandre til å bli bedre. Etter jul blir det kun fokus på masteroppgaven, så nå gjelder det å legge god innsats i arbeidet for å tilrettelegge for at alt går etter planen når vårsemesteret er i gang. 

Publisert: .
Sist endret: .
Emner: Masteroppgave  Rena