Language: NOR | ENG

Inn i et nytt tiår som lektorstudent

Nok et semester er forbi, og et nytt har begynt. I dette innlegget vil jeg skrive litt om hvordan dette studieåret har vært så langt, og hvordan jeg tror resten av det kommer til å bli.

Velger man Lektorutdanning i språkfag ved Høgskolen i Innlandet får man en god, sammensatt utdanning som virkelig forbereder deg godt på arbeidslivet. Man får fag som pedagogikk og didaktikk, hvor man lærer om hvordan man lærer bort; fagspesialisering innen et første- og andrefag (engelsk, norsk eller samfunnsfag) og praksisopplæring, hvor man får testet alt ut og finner trygghet i lærerrollen.

Veien mot å bli lektor

Til jul var jeg kommet halvveis til å bli utdannet lektor - jeg er inne i mitt tredje av totalt fem år med høyere utdanning. Tredjeåret er et svært sammensatt år – i tillegg til bachelorskrivning og praksis skal jeg og mine medstudenter gjennom emner innen både første- og andrefag og pedagogikk. Jeg valgte engelsk som førstefag, og begynte derfor forrige semester med de to fagene Spoken English og Identities in Contemporary British and Irish Society.
Spoken English er et fag med lingvistisk fokus, hvor man lærer om strukturene bak vårt muntlige språk. Man skulle tro at muntlig språk var mer løssluppent og regelløst enn skriftlig språk, men i løpet av faget så vi på argumenter for det motsatte gjennom å lese transkripsjoner av taler og muntlige samtaler.

Engelsk som førstefag

Identities in Contemporary British and Irish Society er et historiebasert fag, hvor oppmerksomheten ble rettet mot mot studier av britisk og irsk samtidslitteratur og hvordan britisk og irsk identitet manifesteres gjennom den. Faget var svært interessant, og tok oss blant annet gjennom individuelle perspektiver på Irland-Storbritannia-konflikten gjennom studie av litteratur av forfattere som Frank McCourt og Stuart Maconie.

Min bacheloroppgave

Semesteret skulle ikke stoppe der. I tillegg til disse to fagene skulle vi som tredjeårsstudenter også skrive bacheloroppgave. Jeg var svært nervøs for hvordan dette skulle gå, ettersom jeg aldri hadde skrevet en oppgave av denne størrelsen før, men jeg fikk god hjelp av veileder til å snevre inn temaet, og endte opp med å skrive om hvilke faktorer som spiller inn på nordmenns valg av aksent på engelsk. Oppgaven var svært interessant å jobbe med, og veileder var svært hjelpsom gjennom hele prosessen.

Selv om jeg tenkte at karaktersettingen for bacheloroppgaven måtte være veldig abstrakt – ettersom jeg satte alle rammene for den – gikk det til slutt også greit da jeg fikk det endelige resultatet. Det viste seg at de fleste i kullet mitt fikk en karakter som matchet snittet deres så langt på studiet. Totalt sett gikk semesteret ganske bra, og jeg sitter igjen med en følelse av å ha vokst som person.

Vårsemesteret 2020

Dette semesteret skal jeg videre med nye fag. Mitt andrefag er samfunnsfag, og jeg har av det akkurat begynt på faget internasjonale relasjoner. I dette faget studerer vi internasjonal politikk, og ser på globalisering og verdensutvikling siden 1800-tallet. I tillegg har vi begynt med Pedagogikk 2, hvor det fokuseres på vurdering og tilpasset opplæring i skolen. Senere skal vi også ha exphil, som omfatter filosofisk teori og historie. Alle fagene er lagt opp med forskjellige start- og sluttdatoer slik at undervisningen ikke blir for intens.

Videre i semesteret skal jeg ut i praksis, blant annet for å teste og anvende strategier fra pedagogikkundervisningen. I år blir det et opphold på Ringsaker VGS i Brumunddal, og jeg ser fram til å møte og bli kjent med nye elever. Mulighetene for å skaffe seg deltidsjobb etter endt praksis er også gode, ettersom 4. og 5.året i studieløpet er på deltid og man allerede har solid erfaring fra tidligere runder i praksis.

Takk for at du tok deg tid til å lese! Jeg skriver nye innlegg om min studenttilværelse annenhver tirsdag.

Publisert: .
Sist endret: .